Skip to main content

Karolinska Universitetssjukhuset

Landstingets satsning på att utveckla sjukvården i Stockholm skapar unika möjligheter för vård, forskning och utbildning. Satsningen har bland annat inneburit en ny verksamhetsmodell vid Karolinska universitetssjukhuset, en modern sjukhusbyggnad i Solna och en ny byggnad för klinisk forskning, Bioclinicum.

Den nya byggnaden för Karolinska Universitetssjukhuset Solna öppnade för patienter hösten 2016 och beräknas vara helt klar 2018. I Huddinge byggs samtidigt infrastruktur för framtidens intervention, operation och röntgen, en ny byggnad samt ombyggnationer av närliggande byggnader som beräknas vara klara 2019.

Ny verksamhetsmodell

Första fasen av en ny verksamhetsmodell är genomförd vid Karolinska universitetssjukhuset. Nuvarande kliniker och divisioner organiseras om till olika teman som följer patientens väg genom vården, med temaövergripande stödfunktioner. KI deltar aktivt i implementeringen av den nya modellen som ska vara helt införd 2018.

Karolinska Universitetssjukhuset är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län. Karolinska Universitetssjukhuset ska bedriva den mest avancerade hälso- och sjukvården för de svårast sjuka och de svårast skadade samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning.

Infrastruktur för experimentell, translationell och epidemiologisk forskning

Det nya sjukhuskomplexet i Solna består till största del av en vårdbyggnad men också ett FoUU-kluster (forskning, utveckling och utbildning) med bland annat en forskningsbyggnad, Bioclinicum, som byggs i anslutning till det nya sjukhuset. När forskningshuset står klart år 2018 kommer främst kliniska forskargrupper i Solna att flytta in i den nya byggnaden.

Parallellt bygger KI ett högspecialiserat forskningslaboratorium för den experimentella forskningen på KI campus Solna - Biomedicum - med förbindelse till det framväxande universitetssjukhuset och Bioclinicum. Syftet är bland annat att öka förutsättningarna för translationell forskning, i samverkan med universitetssjukhuset. Biomedicum beräknas stå klart under 2018.

Flytten till nya sjukhusbyggnaden i Solna

Under 2018 sker ett flertal flyttar på sjukhusområdet i Solna. Nu har datum även för de flyttar som sker under hösten in i nya sjukhusbyggnaden i Solna fastställts.

Datum för flyttar till nya sjukhusbyggnaden i Solna

Första flytthjälpen är en introduktionsbok för dig som ska arbeta i den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Mejla bioclinicum.karolinska@sll.se för att få handboken digitalt.

Kontaktpersoner

En grupp har skapats för att verka under en begränsad tidspeiod för att stärka samverkan mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset. Den här gruppen ersätter inte den permanenta organisation för samverkan KI - SLL som etablerats i och med ALF-avtalet.

Ewa Ehrenborg, vicedekan för samverkan med SLL med särskild fokus på utbildning vid Karolinska Universitetssjukhuset

Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning, Karolinska Institutet

Ylva Olsson, projektledare, Karolinska Institutet

Jan Hillert, FoU-direktör, Karolinska Universitetssjukhuset

Agneta Månsson Broberg, utbildningschef, Karolinska Universitetssjukhuset

Kristina Gemzell Danielsson, utbildningssamordnare FoU-ledningen, Karolinska Universitetssjukhuset

Isabella Dombos, projektledare, FoU-ledningen, Karolinska Universitetssjukhuset