Juridiska enheten

Juridiska enheten bistår med kvalificerad rådgivning och stöd till KIs verksamheter gällande frågor om avtal, personuppgifter, studenträtt, utlämnande av allmänna handlingar. Vid enheten bereds konsistoriets arbete, samarbete mellan KI och SLL, rektors beredningsmöten, remisser, disciplinärenden och oredlighet i forskning m.m.

Medarbetare

 

Helén Törnqvist, chefsjurist och avdelningschef

 

Anna Sarkany, jurist, avtalsfrågor

Helena Scarabin, jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Itziar De La Torre Abaurrea, jurist, avtalsfrågor

Jimmy Carman, jurist, avtalsfrågor

Kirsten Glansberg, jurist, avtalsfrågor och förvaltningsrättsliga frågor

Lisa Norberg, jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Marwa Roomi, jurist, avtalsfrågor

Mats Gustavsson, jurist, dataskyddsombud

Päivi Morell Heinänen, informationssäkerhetssamordnare

Christina Thörngren, jurist, avtalsfrågor

Stefan Larsson, informationssäkerhetsspecialist

Anna Elm, jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Märta Philp, jurist, förvaltningsrättsliga frågor

 

Vid frågor om avtal: avtal@ki.se

 

Kontakt

Helén Törnqvist

chefsjurist och avdelningschef

Anna Sarkany

jurist, avtalsfrågor

Helena Scarabin

jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Itziar De La Torre Abaurrea

jurist, avtalsfrågor

Jimmy Carman

jurist, avtalsfrågor

Kirsten Glansberg

jurist, avtalsfrågor och förvaltningsrättsliga frågor

Lisa Norberg

jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Marwa Roomi

jurist, avtalsfrågor

Mats Gustavsson

jurist, dataskyddsombud

Päivi Morell Heinänen

informationssäkerhetssamordnare

Christina Thörngren

jurist, avtalsfrågor

Stefan Larsson

Informationssäkerhetsspecialist

Anna Elm

jurist, förvaltningsrättsliga frågor
08-524 861 28

Märta Philp

jurist, förvaltningsrättsliga frågor
08-524 860 54