Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen består av juridiska enheten och enheten arkiv och registratur. I avdelningen ingår KI:s informationssäkerhetsfunktion och dataskyddsombud.

Helén Törnqvist

Chefsjurist och avdelningschef

Juridiska enheten

Anna Sarkany

Jurist, avtalsfrågor

Helena Scarabin

Jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Itziar De La Torre Abaurrea

Jurist, avtalsfrågor

Jimmy Carman

jurist, avtalsfrågor

Kirsten Glansberg

Jurist, avtalsfrågor och förvaltningsrättsliga frågor

Lisa Norberg

Jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Marwa Roomi

Jurist, avtalsfrågor, tjl
08-524 878 06

Mats Gustavsson

Jurist, dataskyddsombud

Christina Thörngren

Jurist, avtalsfrågor

Stefan Larsson

Informationssäkerhetsspecialist

Peter Lidholm

Informationssäkerhetssamordnare

Anna Elm

Jurist, förvaltningsrättsliga frågor
08-524 861 28

Märta Philp

Jurist, förvaltningsrättsliga frågor
08-524 860 54

Enheten arkiv och registratur

HT
Innehållsgranskare:
2023-09-29