Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen består av Juridiska enheten och Enheten för arkiv och registratur.

Arbetsuppgifter

  • Kvalificerad rådgivning och stöd till universitetets verksamheter vad gäller tillämpning av de lagar, regler och övriga rättsprinciper som KI som förvaltningsmyndighet, universitet, arbetsgivare och avtalspart har att tillämpa.
  • Beredning av konsistoriets arbete, rektorsbeslut, direktiv, remissyttranden och utredningar.
  • Central stödfunktion för konsistoriet, samordning av rektors beslutsmöten och handläggning av vissa studenträttsliga frågor.
  • Arkiv- och registratursfunktionens uppdrag är att säkerställa KI:s juridiska och verksamhetsmässiga krav på funktionell och effektiv dokument- och arkivhantering samt vara ett kvalificerat stöd till såväl universitetsförvaltningen som institutioner.

 

Avdelningschef

Helén Törnqvist

Telefon:08-524 862 40

Enhet: Juridiska avdelningen

Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF

E-post: helen.tornqvist@ki.se

 

Juridiska enheten

Helén Törnqvist

chefsjurist och avdelningschef

Anna Sarkany

jurist, avtalsfrågor

Helena Scarabin

jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Itziar De La Torre Abaurrea

jurist, avtalsfrågor

Jimmy Carman

jurist, avtalsfrågor

Kirsten Glansberg

jurist, avtalsfrågor och förvaltningsrättsliga frågor

Lisa Norberg

jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Marwa Roomi

jurist, avtalsfrågor

Mats Gustavsson

jurist, dataskyddsombud

Päivi Morell Heinänen

informationssäkerhetssamordnare

Christina Thörngren

jurist, avtalsfrågor

Stefan Larsson

Informationssäkerhetsspecialist

Anna Elm

jurist, förvaltningsrättsliga frågor
08-524 861 28

Märta Philp

jurist, förvaltningsrättsliga frågor
08-524 860 54

Enheten arkiv och registratur