Skip to main content

Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen består av Juridiska enheten och Enheten för arkiv och registratur.

Arbetsuppgifter

  • Kvalificerad rådgivning och stöd till universitetets verksamheter vad gäller tillämpning av de lagar, regler och övriga rättsprinciper som KI som förvaltningsmyndighet, universitet, arbetsgivare och avtalspart har att tillämpa.
  • Beredning av konsistoriets arbete, rektorsbeslut, direktiv, remissyttranden och utredningar.
  • Central stödfunktion för konsistoriet, samordning av rektors beslutsmöten och handläggning av vissa studenträttsliga frågor.
  • Arkiv- och registratursfunktionens uppdrag är att säkerställa KI:s juridiska och verksamhetsmässiga krav på funktionell och effektiv dokument- och arkivhantering samt vara ett kvalificerat stöd till såväl universitetsförvaltningen som institutioner.

 

Avdelningschef

Helén Törnqvist

Telefon:08-524 862 40

Enhet: Juridiska avdelningen

Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF

E-post: helen.tornqvist@ki.se

 

Juridiska enheten

Anna Sarkany, jurist, avtalsfrågor

Eva Johnsson, jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Helena Scarabin, jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Helén Törnqvist, chefsjurist och avdelningschef

Håkan Sternery, jurist, avtalsfrågor

Itziar De La Torre Abaurrea, jurist, avtalsfrågor

Jimmy Carman, jurist, avtalsfrågor

Kirsten Glansberg, jurist, avtalsfrågor

Lisa Norberg, jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Mats Gustavsson, jurist/dataskyddsombud

Enheten för arkiv och registratur

Ann Nilsson, arkivarie

Catrine Viidas, enhetschef och arkivarie

Camilla Heinonen, registrator

Dan Wistedt, arkivarie och registrator

Fredrik Kollberg, registrator

Gabriel Larsson, arkivarie - föräldraledig

Lise-Lottie Wallin, arkivarie och registrator

Maja Hallerfors, arkivarie och registrator

Maria Holm, registrator

Maria Ohlsson, registrator

Petra Standert, arkivarie

Sofie Brorsson, registrator

Tove Hörner, arkivarie

Wille Von Platen, registrator

Åsa Elfwing, vik. registrator