Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen består av juridiska enheten och enheten arkiv och registratur. I avdelningen ingår KI:s informationssäkerhetsfunktion och dataskyddsombud.

Profile image

Helén Törnqvist

Chefsjurist och avdelningschef

Juridiska enheten

Anna Sarkany

Jurist, avtalsfrågor
+46852486263

Helena Scarabin

Jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Itziar De La Torre Abaurrea

Jurist, avtalsfrågor
Profile image

Jimmy Carman

jurist, avtalsfrågor
+46852486124
+46739800236

Kirsten Glansberg

Jurist, avtalsfrågor och förvaltningsrättsliga frågor

Lisa Norberg

Jurist, förvaltningsrättsliga frågor
+46852486269

Marwa Roomi

Jurist, avtalsfrågor, tjl
+46852487806

Mats Gustavsson

Jurist, dataskyddsombud

Christina Thörngren

Jurist, avtalsfrågor

Stefan Larsson

Informationssäkerhetsspecialist

Anna Elm

Jurist, förvaltningsrättsliga frågor
+46852486128

Märta Philp

Jurist, förvaltningsrättsliga frågor
+46852486054

Enheten arkiv och registratur

HT
Innehållsgranskare:
2024-04-11