IT-avdelningen

IT-avdelningens uppdrag är att lägga grunden för säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsförsörjning för KI:s verksamheter.

IT-avdelningen består av ledningsstöd (IT-arkitekt och IT-säkerhetsansvarig) och fyra enheter. I ledningsgruppen ingår IT-direktören, enhetschefer, controller, IT-arkitekt och IT-säkerhetsansvarig.

Ledningsgrupp

Joakim Winter

Avdelningschef

Fredrik Wallström

IT-säkerhetsspecialist

ITA-stab

IT-stabens uppdrag är att stödja IT-avdelningen med verksamhetsövergripande frågor, till exempel verksamhetsutveckling, projektledning och personaladministration.

I enheten ingår också gruppen Portföljkontoret som ansvarar för arbetet med KI:s digitaliseringsportfölj.

Service

Serviceenheten innefattar ITA:s primära kontaktytor mot verksamheten och här ingår grupperna Helpdesk, Tjänsteansvar och Kundrelationer. Du är alltid välkommen att höra av dig till din kontaktperson hos Kundrelationer.

Kontaktvägar till IT-supporten finns på IT-support vid KI.

Infrastruktur

Enheten består av grupperna Basinfra och Drift som ansvarar för teknisk leverans och drift av till exempel nätverk för datacenter, CORE-faciliteter samt campus.

Utveckling

Består av grupperna Förvaltning och Arkitektur, Utveckling, Integration. Förvaltning samarbetar med kärnverksamhetens förvaltare för respektive IT-objekt. AUI arbetar bland annat med miljöer kring samt utveckling, underhåll och rättningar av applikationer, och ger stöd i arbete med kvalitetssäkring.