IT-avdelningen

IT-avdelningens uppdrag är att lägga grunden för säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsförsörjning för KI:s verksamheter.

IT-avdelningen består av ledningsstöd, IT-stab och tre enheter. I ledningsgruppen ingår IT-direktören, enhetschefer, controller och IT-säkerhetsansvarig.

Joakim Winter

Avdelningschef

Fredrik Wallström

IT-säkerhetsspecialist

Ledningsstöd

IT-stab

Portföljkontoret

IT-service

I enheten ingår grupperna

Information för att kontakta IT-supporten finns på sidan IT-support vid KI.

IT-infrastruktur

I enheten ingår grupperna

IT-utveckling

I enheten ingår grupperna