Skip to main content

IT-avdelningen

IT-avdelningens uppdrag är att lägga grunden för säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsförsörjning för KI:s verksamheter.

IT-avdelningen består av ledningstöd, IT-stab och tre enheter. I ledningsgruppen ingår IT-direktören, enhetschefer, controller och IT-säkerhetsansvarig.

  Ledningsstöd

  IT-stab

  IT-service

  I enheten ingår grupperna

  Du kan kontakta IT-supporten via telefonnummer 08-524 822 22 eller it-support@ki.se.

  IT-infrastruktur

  I enheten ingår grupperna

  IT-utveckling

  I enheten ingår grupperna

  • arkitektur, utveckling och integration (gruppchef Sebastian Zander)
  • förvaltning (gruppchef Christina Gillberg) och
  • IT-projekt (gruppchef Maria You).