IT-avdelningen

IT-avdelningens uppdrag är att lägga grunden för säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsförsörjning för KI:s verksamheter.

IT-avdelningen består av ledningsstöd (IT-arkitekt och IT-säkerhetsansvarig) och fyra enheter. I ledningsgruppen ingår IT-direktören, enhetschefer, controller, IT-arkitekt och IT-säkerhetsansvarig.

Ledningsgrupp

Profile image

Mattias Nordström

IT och digitaliseringsdirektör

Fredrik Wallström

IT-Säkerhetsspecialist

ITA-stab

IT-stabens uppdrag är att stödja IT-avdelningen med verksamhetsövergripande frågor, till exempel verksamhetsutveckling, projektledning och personaladministration.

I enheten ingår också gruppen Portföljkontoret som ansvarar för arbetet med KI:s digitaliseringsportfölj.

Service

Serviceenheten innefattar ITA:s primära kontaktytor mot verksamheten och här ingår grupperna Helpdesk, Campussupport, Applikationssupport, Tjänsteansvar samt Verksamhetsrelationer och IT-forskningsstöd. Du är alltid välkommen att höra av dig till din kontaktperson.

Kontaktvägar till Helpdesk för support hittar du här.

Infrastruktur

Enheten består av grupperna Basinfra och Drift som ansvarar för teknisk leverans och drift av till exempel nätverk för datacenter, CORE-faciliteter samt campus.

Utveckling

Består av grupperna Förvaltning och Arkitektur, Utveckling, Integration. Förvaltning samarbetar med kärnverksamhetens förvaltare för respektive IT-objekt. AUI arbetar bland annat med miljöer kring samt utveckling, underhåll och rättningar av applikationer, och ger stöd i arbete med kvalitetssäkring.