IT-avdelningen

IT-avdelningens uppdrag är att lägga grunden för säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsförsörjning för KI:s verksamheter.

IT-avdelningen består av ledningsstöd, IT-stab och tre enheter. I ledningsgruppen ingår IT-direktören, enhetschefer, controller och IT-säkerhetsansvarig.

  Joakim Winter

  Avdelningschef

  Fredrik Wallström

  IT-säkerhetsspecialist

  Ledningsstöd

  IT-stab

  IT-service

  I enheten ingår grupperna

  Information för att kontakta IT-supporten finns på sidan IT-support vid KI.

  IT-infrastruktur

  I enheten ingår grupperna

  IT-utveckling

  I enheten ingår grupperna