Skip to main content

Introduktion i ANA Futura

Här är introduktionsprocessen för all ny personal som arbetar i ANA Futura.

 1. Den anställde/besökaren får introduktion från egna institutionen.
 2. ”Next of kin” blanketten fylls i och lämnas till administratören. Blanketten sparas lokalt på avdelningen/enheten. Personallistan + närmaste anhörig information delas med arbetsmiljögruppen.
 3. All labbpersonal ska läsa igenom och signera "Labregler i ANA Futura".
 4. All labbpersonal som ska stanna längre än 90 dagar ska även göra laboratoriesäkerhetstestet.
 5. Avdelnings/enhetsadministratör ser till att den anställde/besökaren får ett passerkort/lånekort baserat på hur länge personen ska vara på plats samt access till ANA Futuras lokaler. Se behörighetsblanketten som ska fyllas i, signeras och lämnas till serviceteamet. Hela processen finns specificerad i behörighetsblanketten. Helt nya passerkort hanteras som vanligt av säkerhetsavdelningen.
 6. Inom en månad skall personen ha deltagit i ANA Futuras hus- och brandsäkerhetsintroduktion. Genomförs första måndagen varje månad. Se datum nedan.

Datum för ANA Futura hus- och brandsäkerhetsintroduktion 2019

 • 4 mars - anmälan (rum: Von Behring, plan 9 kl. 10.00-11.00)
 • 1 april - anmälan (rum: Von Behring, plan 9 kl. 10.00-11.00)
 • 6 maj - anmälan (rum: Von Behring, plan 9 kl. 10.00-11.00)
 • 3 juni - anmälan (rum: Von Behring, plan 9 kl. 10.00-11.00)
 • 2 september - anmälningslänk kommer (rum: Von Behring, plan 9 kl. 10.00-11.00)
 • 7 oktober - anmälningslänk kommer (rum: Von Behring, plan 9 kl. 10.00-11.00)
 • 4 november - anmälningslänk kommer (rum: Von Behring, plan 9 kl. 10.00-11.00)
 • 2 december - anmälningslänk kommer (rum: Von Behring, plan 9 kl. 10.00-11.00)

Dokument