Skip to main content

International Staff Services

Stöd och service för dig som arbetar med att rekrytera och ta emot inkommande doktorander och forskare från utlandet. Även information för dig som sänder ut personal för arbete utomlands.

EURAXESS logo
EURAXESS logo Foto: EURAXESS

International Staff Services vid KI är ett EURAXESS Service Centre och erbjuder information, råd och stöd både till forskaren och till institutioner för mottagande av gästforskare och internationell personal. Mer information om EURAXESS nätverk