Skip to main content

International Staff Services

Stöd och service för dig som arbetar med att rekrytera och ta emot inkommande doktorander och forskare från utlandet. Även information för dig som sänder ut personal för arbete utomlands.