Skip to main content

Internat för nyantagna - Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap

Nyantagna doktorander vid KI som valt vårdvetenskap i sin individuella studieplan inbjuds till internat tillsammans med sin handledare, för introduktion av programmet, en chans att nätverka med andra KI doktorander samt erhålla intressant övrig information.

Internat för nyantagna doktorander inom vårdvetenskap

Internatet för nyantagna arrangerades första gången i februari 2013 och är ett återkommande evenemang.

  • För att presentera programmet och dess verksamhet
  • För att underlätta nätverksbyggande mellan doktoranderna.

Vi ser väldigt gärna att handledaren också deltar (dag 1) och internatet är kostnadsfritt för både doktorand och handledare.

2018

Internatet genomfördes 3-4 september på Hotel J, Nacka Strand.

2016

Internatet genomfördes 1-2 september på Yasuragi Hasseludden.

2015

Internatet genomfördes 6-7 oktober på Villa Brevik, Lidingö.

2014

Internatet genomfördes 2-3 september 2014 i Nacka.

2013

Internatet genomfördes 14-15 februari 2013 i Sigtuna.

Program för tidigare internat

Program 2018

Program 2015

Program 2014

Program 2013