Installera din Mac dator

När du får din nya Mac, eller om din Mac har blivit ominstallerad, behöver du konfigurera datorn innan du kan använda den. På denna sida hittar du instruktioner för att konfigurera (installera) din Mac. Installationsguiden fungerar på KI-datorer som köpts via Wisum.

En öppen Mac book som står på ett skrivbord tillsammans med en kaffe-termosmugg.
Foto: Unsplash.

Innan du börjar

  1. Se till att ha dina KI-inloggningsuppgifter tillgängliga (KI-mejladress, KI ID och ditt lösenord).
  2. Du behöver vara kopplad till internet för att genomföra installationen.
  3. Se till att ha laddaren ansluten till datorn.

Installation - steg för steg

Inställningar

Starta datorn.

Illustration som visar världskarta och lista över länder du uppmanas välja
Välj land i listan.

Land

Börja med att välja land. Vilket land du väljer avgör språkinställningar och tangentbord. Du kan ändra språk och tangentbord i nästa steg.

Illustration för installation och konfiguration av Mac - välj språk
Kontrollera språkinställningarna. Om du vill göra ändringar, gå in under "Customise Settings".

Språk

Kontrollera språkinställningarna. Om du vill ändra något, klicka på "Customise Settings", annars gå vidare genom att klicka på "Continue".

Illustration för installation och konfiguration av Mac - välj nätverk
Välj ett nätverk, antingen wifi eller fast nät.

Nätverk

Koppla upp dig på nätet, antingen via wifi eller ett fast nät. Om du är ansluten till det fasta nätet syns inte fönstret "Select Your Wi-Fi Network".

Klicka på "Continue".

Illustration för installation och konfiguration av Mac - tillåt fjärrstyrning av datorn.
Tillåt KI att fjärrstyra din dator. Mer information om fjärrstyrning av dator hittar du under "Learn more about remote management".

Fjärrstyrning av dator

Tillåt KI att fjärrstyra din dator. Klicka på "Learn more about remote management" om du vill veta mer om vilka funktioner som kan hanteras centralt.

Klicka på "Continue". Din dator kommer nu att starta om.

Illustration för installation och konfiguration av Mac - välj tidszon
Välj tidszon. Automatisk inställning rekommenderas.

Tisdzon

När datorn startat om, välj tidszon. IT-avdelningen rekommenderar att ställa in tidszonen automatiskt, baserad på din plats. Du behöver aktivera platstjänster för att kunna välja tidszonen automatiskt.

Om du inte vill aktivera platstjänster kan du välja tidszonen manuellt.

Klicka på "Continue".

Illustration för installation och konfiguration av Mac - Microsoft sign in
Logga in i Microsoft med din KI-epost och lösendord.

Logga in i Microsoft

Logga in med din KI-mejladress och lösenord, och multifaktorautentisering, om du har aktiverat den.

Illustration för installation och konfiguration av Mac - ange lösenord på nytt
Ange ditt lösenord även i detta fält.

Ange ditt lösenord igen.

Illustration för installation och konfiguration av Mac - ställ in Touch ID
Ställ in Touch ID.

Touch ID

Ställ in Touch ID.

Om du inte vill använda Touch ID, eller inte vill ställa in det just nu, kan du hoppa över detta steg genom att klicka på "Set up Touch ID Later".

Illustration för installation och konfiguration av Mac - välj utseende/tema
Välj utseende/tema.

Utseende

Välj utseende/tema. Inställningen kan även göras vid senare tillfälle genom att gå in under "System Preferences".

Illustration för installation och konfiguration av Mac - registrera din Mac på KI
Registrera din Mac dator genom att ange för- och efternamn, KI ID och din institution.

Registrera din Mac

Ange ditt för- och efternamn, KI ID och din institution. Klicka på "Register Your Mac".

Nu följer ett antal steg där applikationer och inställningar installeras på din dator. Du får räkna med att detta kan ta upp till ca 20 minuter, beroende på om det finns större systemuppdateringar som behöver installeras.

Illustration för installation och konfiguration av Mac - Installation av applikationer och inställningar
Installation av applikationer och inställningar på datorn kan ta upp till 20 minuter.
Illustration för installation och konfiguration av Mac där du uppmanas att Logga in på nytt med antingen KI-epostadress eller bara förnamn.efternamn och ditt lösenord.
Logga in med din KI-epost eller endast med förnamn.efternamn samt ditt lösenord.

Diskkryptering FileVault

När installationerna är klara kommer du att behöva ange ditt lösenord för att aktivera diskkrypteringen FileVault.

Logga in än en gång, antingen med din KI-mejladress eller endast förnamn.efternamn och ditt lösenord.

Illustration för installation och konfiguration av Mac - OneDrove startas
OneDrive startas automatiskt. Ange din KI-epostadress.

OneDrive

OneDrive används för att synkronisera din dokumentmapp och din skrivbordsmapp till molnet som en säkerhetsåtgärd.

När du har loggat in så kommer OneDrive att starta automatiskt och be dig logga in med din mejladress.

Om OneDrive inte startas automatiskt, öppna det från programmappen eller sök efter OneDrive med Spotlight och öppna därifrån.

Ange ditt lösenord. Om två-faktorsautentisering är aktiverad, godkänn inloggningen.

Illustration för installation och konfiguration av Mac - ange ditt lösenord och godkänn inloggning.
Ange ditt lösenord och godkänn inloggningen (om två-faktorsautentisering är aktiverad).
Illustration för installation och konfiguration av Mac - din OneDrive-mapp
Klicka på "Next".

Klicka på "Next" i fönstret som dyker upp.

Illustration för installation och konfiguration av Mac - mapparna är skapade, fortsätt genom att klicka på "Use this foler".
Klicka på "Use This Folder" för att komma vidare.

Vi har redan skapat de mappar som behövs för att OneDrive ska fungera, så klicka på "Use This Folder" för att komma vidare.

I nästa steg kommer det att dyka upp ett antal fönster med information om OneDrive. Läs igenom informationen och välj "Next" för att komma vidare.

Illustration för installation och konfiguration av Mac - Lär känna din OneDrive
Läs igenom informationen i de fönster som dyker upp.
Illustration för installation och konfiguration av Mac - OneDrive är redo
Installationen är klar.

När det sista fönstret visas är installationen klar.

Stäng fönstret eller klicka på "Open OneDrive Folder" för att komma till mappen som synkroniseras.

Guiden som pdf

Om du önskar guiden som en pdf, hör av dig till KI IT självservice