Skip to main content

Information angående Brexit till dig som arbetar med HR-frågor på KI

Om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal kommer det medföra konsekvenser för brittiska medborgares rätt att bo och arbeta i Sverige. Brittiska medborgare kommer t ex behöva ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd hos Migrationsverket. Situationen för svenska medborgare som bor och arbetar i Storbritannien kommer också att förändras.

Den svenska regeringen har lämnat förslag på hur konsekvenserna av ett avtalslöst Brexit kan mildras. Arbetsgivarverket har sammanfattat informationen i regeringens förslag på sin hemsida (endast på svenska).

En sammanfattning av förslagen på engelska finns på den svenska regeringens hemsida.

Det går i nuläget inte att ge detaljerad information om hur berörda medarbetare ska agera då situationen fortfarande är oklar. Brittiska medarbetare kan dock vända sig till Migrationsverket vid frågor om sin specifika situation och för information om att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd. Se Migrationsverkets hemsida.

Brittiska medarbetare kan även följa informationen som brittiska ambassaden i Stockholm uppdaterar på sin hemsida.

På svenska regeringens hemsida finns mer information om Brexit på engelska.

Svenska medarbetare i Storbritannien kan hålla sig uppdaterade via svenska ambassadens hemsida.