Skip to main content

Information angående Brexit till dig som arbetar med HR-frågor på KI

För dig som är anställd eller brittisk medborgare.

Det Europeiska rådet har enats om att förlänga tidsfristen för det brittiska utträdet till den 31 januari 2020. På Migrationsverkets hemsida finns till exempel information om hur brittiska medborgare och deras anhöriga kommer att påverkas vid brexit med eller utan avtal.

Om det framtagna utträdesavtalet även godkänns av Europaparlamentet och det brittiska parlamentet kommer en övergångsperiod träda i kraft och pågå till slutet av 2020. Under övergångsperioden kan brittiska medborgare och deras anhöriga tredjelandsmedborgare vistas, arbeta och studera i Sverige utan krav på uppehålls- och arbetstillstånd.

För scenariot att det blir ett avtalslöst utträde, så kallad hård brexit, kommer de brittiska medborgarna att omfattas av undantagsregler som regeringen har fattat beslut om. Det betyder att den enskilde omfattas automatiskt av undantaget och behöver inte ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd. Den som vill resa under tiden undantaget gäller behöver dock ansökan om ett bevis hos Migrationsverket.  

Vid frågor om sin specifika situation och för information om att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd kan brittiska medborgare och deras anhöriga vända sig till Migrationsverket.

Migrationsverket uppdaterar kontinuerligt sin information och har frågor och svar om brexit:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Brexit.html

Mer information om brexitprocessen och undantagsregler finns även att tillgå på svenska regeringens hemsida regeringen.se:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/brexit---storbritanniens-uttrade-ur-eu/

För dig som ska tjänstgöra i eller åka på tjänsteresa till Storbritannien

På svenska ambassadens hemsida finns information om de olika tillstånd som kan behöva sökas, oavsett om Storbritannien lämnar EU med eller utan ett avtal samt vanliga frågor och svar om brexit.

https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/storbritannien-london/aktuellt/storbritannien-och-eu/