Individuell studieplan (ISP) för doktorand

För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan (ISP). ISP:n följs upp regelbundet och ändras i den utsträckning som behövs. De flesta doktorander på KI har sin ISP som ett pappersdokument men implementering av ett digitalt system pågår. Du får information när det är din tur att övergå till det nya digitala systemet.