Skip to main content

Individuell studieplan (ISP)

Enligt högskoleförordningen (6 kap. 29 §) ska det för varje doktorand upprättas en individuell studieplan (ISP). ISP:n ska regelbundet följas upp och ändras i den utsträckning som behövs. De flesta doktorander på KI har sin ISP i pappersformat men implementering av ett digitalt system pågår. Du får information när det är din tur att övergå till det nya digitala systemet.

CB
Catherine Bollö
2019-10-11
Catherine Bollö