Skip to main content

IKT-pedagogiska kurser

IKT-pedagogerna erbjuder flera kurser och workshops för dig som lärare. Här kan du läsa mer om introduktion eller fördjupning i lärplattformen Canvas.

Kalender med aktuella kurser

Högskolepedagogiska kurser kan du se kalendern med aktuella kurstillfällen.

Canvas

Canvas är KIs nya lärplattform och vi är i implementeringsfasen som pågår fram till december 2020.

Workshop with ICT-technologists

Grundkurs i Canvas (via Zoom)

Canvas grundpubliceringskurs ger dig grunderna du behöver för att kunna skapa och redigera ditt kursmaterial i ett kursrum i Canvas. Kursen är på distans i Canvas med ett uppstartsmöte och en avstämning efter kursen slut.

Kursens upplägg

Kursen består av två delar:

Del 1

Du ska som student göra några uppgifter i en mikro-kurs.
Du kommer att få tillgång till denna kurs när du anmäler dig till grundkursen. Du får ett mail med instruktioner en vecka innan det uppstartsmötet som du väljer nedan.

Du får göra dessa uppgifter när du vill men observera att du måste ha avslutat mikrokursen innan vi träffas i Zoom för vårt uppstartsmöte. Uppgifterna tar högst en timme att göra.

Del 2

Anmäl dig till uppstartsmöte.

Inför del 2 får du tillgång till Canvas grundpubliceringskurs online för lärare. Kursen är uppdelad i moduler och du får instruktioner på vad du själv ska göra i varje avsnitt. Genom att skapa din egen kurs får du träna på att skapa och publicera innehåll. Du jobbar i din egen takt med uppgifterna under två veckor.

Vi erbjuder en avstämning via Zoom efter första veckan och efter sista veckan, tid efter överenskommelse. Du kommer även att få en inbjudan till en kurs som ger dig lärarrättigheter i Canvas.

Uppstartsmöte

För att hjälpa dig att komma igång med dessa moduler och de uppgifter du ska göra i Canvas grundpubliceringskurs erbjuder vi dig en uppstartsmöte via Zoom som du behöver anmäla dig till.

På detta uppstartsmöte tittar vi på Canvas först från ett studentperspektiv och går sedan igenom mikro-kursen från studentvyn och lärarvyn. Vi visar dig viktiga inställningar som du ska göra på ditt konto, som aviseringar och e-post. Därefter tar vi en kort introduktion till publicering i Canvas.

Du jobbar i din egen takt med uppgifterna under två veckor, därefter erbjuder vi en avstämning via Zoom, tid efter överenskommelse.

Anmälan

Grundkurs i Canvas (nätbaserad)

Kursen är en genomgång av grunderna för publicering av kursmaterial i ett kursrum.

Kursen ligger online och du har alltid tillgång till den. Grundkurs i Canvas (nätbaserad).
Vill du göra uppgifterna i kursen behöver du anmäla dig.

Kursens upplägg

Kursen består av fyra moduler:

 • En första titt på Canvas
 • Börja bygga din kurs
 • Uppgifter och diskussioner
 • Låt studenterna jobba i grupp

Anmälan

Använd kontaktformuläret för digitalt lärande om du vill anmäla dig för att göra uppgifterna i kursen.

Quiz i Canvas (via Zoom)

Quiz är en viktig komponent i en kurs och det finns många möjligheter att arbeta pedagogiskt med Canvas lärplattform. Quiz kan användas för mer än enbart examination, till exempel för att aktivera studentens lärande i samband med aktiviteter som sker innan ni träffas face-to-face eller i Zoom. Du kan skapa interaktiva quizzar med korta frågor eller ett frågeformulär där studenten skickar in egna frågor som kan bearbetas vid ett senare tillfälle.

Nivå

Fördjupningskurs

Upplägg

 1. Du får tillgång till ett kursrum med några enkla uppgifter som du ska göra innan vi träffas i Zoom. Du svarar på ett quiz som vi sedan använder som underlag för att kolla på lite olika sorters statistik och intressanta funktioner för dig som lärare. Frågorna i quizzet ger exempel på vanliga frågetyper i Canvas. Du skapar också en egen övningsmiljö med ett quiz. Detta för att vi ska utnyttja vår tid i Zoom på bästa sätt.
 2. Vi träffas i Zoom. Då kommer du att få göra några övningar i individuella breakout rooms (med möjlighet att ställa frågor). 

Vi kommer att ta upp följande:

 • Hur du skapar ett quiz utifrån individuella frågor
 • Hur du slumpar frågor med frågegrupp
 • Hur du skapar ett quiz utifrån en frågebank

Du får arbeta vidare med övningarna efter denna workshop och du erbjuds ett uppföljningsmöte i Zoom. Då finns det möjlighet för oss att gå igenom era frågor om mera avancerade funktioner, som frågebank i Canvas.

Förkunskaper

 • Genomgått grundutbildningskursen i Canvas (i sal eller online)
 • Vara beredd att lämna några enkla uppgifter innan kursen (tar ca en timme)

Anmälan

Kom igång med Padlet via Canvas

Padlet fungerar som en online anslagstavla där du bidrar till innehållet tillsammans med andra. Du kan skapa privata eller delade Padlets. Du kan ställa in om en Padlet ska vara öppen för samarbete eller om den ska vara stängd. I arbetsytan går det att lägga till film, ljud, bilder, text och dokument. Verktyget fungerar i alla webbläsare och finns som app. Du kan bädda in en Padlet i en sida i Canvas så att dina studenter kan delta i den.

Nivå

Fördjupningskurs

Upplägg

Under denna tema workshop Kom igång med Padlet kommer vi att visa:

 • hur du skapar en Padlet men din KI-inloggning
 • hur du väljer layout och anpassar visning av din Padlet
 • hur du gör inställningar för att dela din Padlet via Canvas
 • hur du bäddar in din Padlet i en Canvassida

Vi kommer även att diskutera hur du kan använda Padlet i din undervisning och hoppas att deltagare kan bidra med förslag på tillämpningar.

Krav

 • Denna workshop ges via Zoom och du behöver ha tillgång till hörlurar samt webbkamera för att kunna delta.

Förkunskaper

 • Deltagare på workshopen ska ha genomgått Canvas grundpubliceringskurs.

Anmälan

Att publicera film i Canvas via My Media och Media Gallery

My Media är ett sökbart arkiv för visning och hantering av ditt personliga medieinnehåll, oavsett vilket kursrum du befinner dig i, i Canvas.

Media Gallery är ett sökbart galleri med medieinnehåll tilldelat en eller flera kurser. Dessa verktyg motsvarar videotjänsten på KI Play med skillnaden att de bara är tillgängliga via Canvas.

Nivå

Fördjupningskurs

Kursens upplägg

Under denna korta workshop kommer vi tillsammans att diskutera hur du kan:

 • ladda upp film till My Media och bädda in dem på kurssidor i Canvas
 • dela rättigheter för filmer med dina kollegor som co-editors alt. co-publishers
 • komma åt redigering av egenskaper för dina filmer via My Media i Canvas och hur du laddar upp en färdig undertextfil (srt) till din film
 • använda menyfliken Media Gallery i din kurs för att dela media mellan studenter och lärare med hjälp av spellistor

Krav

 • Denna workshop ges via Zoom och du behöver ha tillgång till hörlurar samt webbkamera för att kunna delta.

Förkunskaper och förberedelser

 • Deltagare på workshopen ska ha genomgått Canvas grundpubliceringskurs.
 • Du kommer att få några korta uppgifter att göra i förväg innan vi ses i Zoom, tidsåtgång för dessa är cirka en timme. Bland annat ska du ha tillgång till en så kallad sandlåda-kurs för att göra en övning under workshopen.

Anmälan

Kommunikation och samarbete i Canvas

Du som vill utveckla din kurs och arbeta mer med kommunikation och samarbeten i Canvas finns det här möjlighet att fördjupa dig i detta.

Nivå

Fördjupningskurs

Kursupplägg

Under denna workshop kommer du att få tips och rekommendationer för hur du ska arbeta med kommunikation och samarbete i Canvas.

 • Vi tittar på hur du kan arbeta med Canvas samarbetsfunktion via Office 365.
 • Vi tittar på hur det ser ut för dig som lärare och hur det ser ut för studenten när det gäller gruppuppgifter, bedömda gruppdiskussioner samt peer-review.
 • Vi diskuterar hur du bjuder in studenter i kursen alt via grupper till e-möten via Zoom

Ska vara beredd att lämna några enkla uppgifter innan kursen (tar cirka en halvtimme) för att vi ska ha ett underlag för upplägget ovan när vi träffas.

Förkunskaper

 • Ska ha genomgått grundutbildningskursen i Canvas (i sal eller online)

Zoom i Canvas

Zoom är ett kraftfullt videokonferenssystem. Vi går igenom de grundläggande funktionerna i Zoom, och hur verktyget används genom Canvas.

Kursupplägg

 • Vi går igenom både kontoinställningar via KIs Zoom-instans och inställningar som gäller för ditt konto i Zoom 
 • Schemaläggning av möten direkt i Zoom (som kan skickas till en projektgrupp i Canvas)
 • Genomgång av Zoom-klienten och inställningar för ljud, kamera och mikrofon

Förkunskaper

 • Ska ha genomgått grundutbildningskursen i Canvas (i sal eller online).

Kontakta oss

Välkommen att använda kontaktformuläret för digitalt lärande om du vill beställa någon av kurserna ovan för ert lärarlag eller annan gruppkonstellation (minst tio personer).

Ni har även möjlighet att boka in en individuell handledning (en timme). Är ni flera lärare med liknande frågor kan ni boka en grupphandledning, då har vi möjlighet att erbjuda lite längre tid (2-3 timmar).