Skip to main content

Husgruppen ANA Futura

Husgruppen ANA Futura representeras av samtliga inflyttade institutioners medarbetare har som uppdrag att hantera frågeställningar som dyker upp till vardags gällande ex lokaler, rutiner, samarbeten och annat.

Institutionen för laboratoriemedicin

Lars Frelin

Ordförande

Institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för Odontologi

Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Adjungerande