Hur gör man beställning på ramavtal?

Kontrollera Innan du lägger en beställning om det finns ramavtal som kan användas och vad det avtalet omfattar. Kontrollera också vad avtalet kräver om hur avropet ska ske.

En beställning på ett ramavtal kallas avrop, man avropar på ett ramavtal.

Hur man beställer (avropar) beror på om ramavtalet har en eller flera leverantörer och hur det har bestämts att man ska välja om det är mer än en leverantör (avropsordning).

Ramavtal med endast en leverantör

Avrop på ramavtal med endast en leverantör görs i enlighet med de priser och villkor som fastställts i ramavtalet.

Avrop på ramavtal med mer än en leverantör - alternativa avropsordningar

För avrop på ramavtal med mer än en leverantör finns två olika sätt att avropa, i respektive ramavtal framgår på vilket sätt (avropsordning) man ska gå till väga.

Rangordning; leverantörerna rankas i den ordning de vunnit upphandlingen och den högst rankade leverantören ska användas. Man går till nästa i rangordningen endast i det fall den första inte kan leverera.

Förnyad konkurrensutsättning; innebär att avropsförfrågan ska sändas till samtliga ramavtalsleverantörer och man väljer sedan det avropssvar som är bäst utifrån ramavtalets fastställda villkor. Observera att rutinen Förnyad konkurrensutsättning ska genomföras innan man lägger beställning. Förnyad konkurrensutsättning utförs normalt endast för inköp över 100 000 kr och ska därför genomföras av Inköps- och Upphandlingsenheten. Fyll i sådant fall i en begäran om upphandlingsstöd och skicka till inkopupphandling@ki.se.

Särskild fördelningsnyckel; Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället, t.ex. lägsta pris på en produkt.

Inköp och upphandling

Kontakta oss om du har frågor

Josef Dadoun
2023-09-21