HR-avdelningen

HR-avdelningen driver det övergripande HR arbetet inom KI, är ett konsultativt stöd till organisationen och svarar för vissa centrala PA-funktioner.

Arbetsområden

 • stöd för att attrahera, rekrytera, motivera, utveckla och behålla rätt medarbetare
 • ledarskapsutveckling och att verka för ett arbetsklimat som främjar innovation och prestation
 • arbetsrätt och förhandling
 • löneadministration, försäkringsfrågor, systemutveckling och travel management

Ledning

HR-avdelningens ledning har ett övergripande ansvar för personalfrågor. Ledningen ska även leda HR-avdelningens interna arbete samt företräda avdelningen externt.

Profile image

Anna Kilander

Tillförordnad Enhetschef Kompetensförsörjning
Profile image

Conny Bexell

Tillförordnad Enhetschef Lön och controlling
+46852486816

Marie Sandström Akram

Enhetschef Akademiska anställningar

Peter Gustafsson

Enhetschef Arbetsrätt och arbetsmiljö
Profile image

Michaela Stadtlander

HR-Administratör

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö ansvarar för KI:s förhandlingsverksamhet och det övergripande arbetsmiljöarbetet. Enheten sluter lokala kollektivavtal och ger råd och stöd både i frågor rörande arbetsrätt och arbetsmiljö samt i omställningsfrågor.

För allmänna frågor avseende personalärenden och arbetsrätt kan någon av HR-specialisterna vid enheten kontaktas.

Arbetsområden

 • Ger stöd till institutioner och ledning i arbetsrätt och i frågor om anställningsvillkor
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Rehabilitering, riskbedömning, handläggare i arbetsmiljönämnden (AMN)
 • Avtalsansvar för företagshälsa och personalstöd
 • Sluter KI:s lokala kollektivavtal
 • Ansvarar för KI:s förhandlingsverksamhet
 • Utvecklar samverkan med de fackliga organisationerna
 • Driver och samordnar KI:s löneöversynsprocess och genomför den årliga lönekartläggningen
 • Hanterar omställnings- och arbetsbristärenden
 • Regelverket kring bisysslor

Medarbetare

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning ansvarar för att ge ett strategiskt och operativt stöd till institutionerna när det gäller hela processen att attrahera, rekrytera, introducera samt utveckla och behålla de bästa medarbetarna.

Arbetsområden

 • Friskvård
 • Jämställdhetsstrategi, jämställdhetsintegrering
 • Ledarskapsutveckling
 • Rekryteringsstöd
 • Statistik

Medarbetare

Lön och controlling

Enheten sköter utbetalningar av löner, stipendier, arvoden m.m. till ca 6 500 personer/månad. Vi förvaltar även lönesystemet Primula.

Arbetsområden

 • Registrerar alla slag av löneunderlag i personalsystemet
 • Förvaltar, underhåller och utvecklar personalsystemet Primula (klienten och PA-webben)
 • Informerar om och utbildar i lag och avtal inom löneområdet
 • Informerar om och utbildar i löne- och skatteadministration
 • Svarar på lönerelaterade frågor
 • Upprättar riktlinjer och policies
 • Hanterar försäkringar för gästforskare och studenter, privata gruppförsäkringar samt tjänstereseförsäkringar
 • Administrerar pensioner
 • Stämmer av förskott och bokför avdrag

Har du frågor till lön och controlling eller till din lönehandläggare skickar du mail till adressen:
payroll@uf.ki.se

Medarbetare

Akademiska anställningar

Arbetsområden

 • Docenturprövningar, även kanslifunktion till Docenturnämnden
 • International Staff Services
 • Rekrytering professorer och lektorer, även kanslifunktion till Rekryteringsnämnden

Medarbetare

Avdelningsövergripande 

 

Profile image

Michaela Stadtlander

HR-Administratör

Michaela Österdahl

HR-Administratör
MS
Innehållsgranskare:
2024-04-09