Höstens utlysningar

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.

Ansökningsperioden är nu avslutad för 2020. Nästa omgång med utlysningar från Stiftelser och Fonder öppnar i början av januari 2021.

Kontakt

KI Stiftelser & Fonder