Höstens utlysningar

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.

Oktober

KI resebidrag period 4
Ansökningsperiod: 4-18 oktober

Axel Hirsch resebidrag period 4
Ansökningsperiod: 4-18 oktober

Karolinska Institutets stiftelsemedel för ögonforskning
Ansökningsperiod: 4-18 oktober

Karolinska Institutets stiftelsemedel för reumatologiforskning
Ansökningsperiod: 4-18 oktober

Felix Mindus bidrag till leukemiforskningen
Ansökningsperiod: 4-18 oktober

Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse
Ansökningsperiod: 4-18 oktober

Olof Norlanders resestipendium
Sista ansökningsdag: 2 oktober

Kontakt

KI Stiftelser & Fonder