Höstens utlysningar

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.

Kontakt

KI Stiftelser & Fonder