Skip to main content

Höstens utlysningar

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.

Augusti

KI Resebidrag (P3

Ansökningsperiod: 13 – 27 augusti

Axel Hirsch Resebidrag för kirurger (P3)

Ansökningsperiod: 13 – 27 augusti

September

Hirsch Fellowship för kirurger

Ansökningsperiod: 3 – 17 september

KI Resebidrag för forskningsvistelser för doktorander

Ansökningsperiod: 3 – 17 september

Maj och Lennart Lindgrens stiftelse

Sista ansökningsdag: 17 september

Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse

Ansökningsperiod: 3 – 17 september

Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse

Ansökningsperiod: 3 – 17 september

David och Astrid Hageléns stiftelse

Ansökningsperiod: 3 – 17 september

Oktober

Olof Norlanders resestipendium 2019

Sista ansökningsdag: 3 oktober

KI Resebidrag (P4)

Ansökningsperiod: 1 – 15 oktober

Axel Hirsch Resebidrag för kirurger (P4)

Ansökningsperiod: 1 – 15 oktober

KI Stiftelsemedel för ögonforskning

Ansökningsperiod: 1 – 15 oktober

KI Stiftelsemedel för reumatologiforskning

Ansökningsperiod: 1 – 15 oktober

Stiftelsen Felix Mindus

Ansökningsperiod: 1 – 15 oktober

Kontakt

KI Stiftelser & Fonder

fonder@ki.se