Höstens utlysningar

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag.

Augusti

KI resebidrag period 3
Ansökningsperiod: 9-23 augusti

Axel Hirsch resebidrag period 3
Ansökningsperiod: 9-23 augusti

September

Hirsch Fellowship
Ansökningsperiod: 6-20 september

Karolinska Institutets resebidrag för forskningsvistelser för doktorander
Ansökningsperiod: 6-20 september

Maj och Lennart Lindgrens stiftelse
Sista ansökningsdag: 20 september

Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse
Ansökningsperiod: 6-20 september

Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse
Ansökningsperiod: 6-20 september

David och Astrid Hageléns stiftelse
Ansökningsperiod: 6-20 september

Oktober

KI resebidrag period 4
Ansökningsperiod: 4-18 oktober

Axel Hirsch resebidrag period 4
Ansökningsperiod: 4-18 oktober

Karolinska Institutets stiftelsemedel för ögonforskning
Ansökningsperiod: 4-18 oktober

Karolinska Institutets stiftelsemedel för reumatologiforskning
Ansökningsperiod: 4-18 oktober

Felix Mindus bidrag till leukemiforskningen
Ansökningsperiod: 4-18 oktober

Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse
Ansökningsperiod: 4-18 oktober

Olof Norlanders resestipendium
Sista ansökningsdag: 2 oktober

Kontakt

KI Stiftelser & Fonder