Hoppsan, du har följt en gammal länk

Du har följt på en länk som pekar på vår tidigare medarbetarportal som hette internwebben. Du bör hitta den information som du sökte efter på vår nya medarbetarportal ki.se/medarbetare.

Avvecklingen av internwebben påbörjades under våren 2017, för att ersättas av medarbetarportalen som är en del av ki.se. Informationen har flyttats och uppdateras av innehållsägare och redaktörer runt om på KI. Har du frågor om specifikt innehåll kontakta de som ansvarar för just den sidan/innehållet. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på varje sida.

Under våren 2018 upptäcktes en allvarlig sårbarhet i det cms, Drupal, som används till ki.se och som även användes till internwebben. Vi var på grund av detta tvungna att genast uppdatera till säker miljö. Tyvärr var internwebben för gammal för att klara denna uppdatering, och vi har gjort bedömningen att det inte är värt kostnaden att väcka den till liv igen. Allt aktuellt innehåll ska gå att finna på medarbetarportalen eller någon annanstans på ki.se.

Vad kan jag göra nu?

Om du kom till denna sida via en länk så kontakta gärna dem som är ansvariga för informationen (webbsida, mail, presentation eller dylikt) där du hittade länken och be dem uppdatera. Om du kom till sidan via ett sparat bokmärke så får vi be dig uppdatera ditt bokmärke.

Du kan söka efter din information via sök på vår webbplats, eller navigera på medarbetarportalens fyra flikstartsidor, Din anställning, Stöd & verktyg, Utbilda och forska eller Vårt KI.

Om du har fler frågor kring internwebbens avvecklande så kan du kontakta webbteamet.