Skip to main content

Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning

Kursen syftar till att stärka din pedagogiska kompetens samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Omfattning

Kursen i Högskolepedagogik för handledare och lärare (HPK) 7,5 hp ges över en termin. Kursen består av tio schemalagda dagar och egna, verksamhetsanknutna studier under resten av tiden, sammanlagt fem veckors heltidsstudier. Om du hellre vill läsa högskolepedagogik över längre tid finns möjlighet att gå Stepping Stone-kurser. 

Deltagare med kandidatexamen som önskar tillgodoräkna sig HPK efter att slutfört fem Stepping stone-kurser måste söka HPK-kursen via antagning.se, se nedan.

Ort

När du söker kursen anges Huddinge som kursort på grund av kursens institutionstillhörighet, KI Clintec i Huddinge. Du blir erbjuden en studieplats vid någon av nedanstående campus/sjukhus:

  • Södersjukhuset (SöS)
  • Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (Huddinge)
  • Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Solna)

Det finns möjlighet att före kursstart samt vid enstaka kursdagar byta campus.

Datum

Termin ht 19/vt 20:

  • 2 september 2019-19 januari 2020
  • 20 januari 2020-7 juni 2020

Kursdatum

Kursdatum
SöS Huddinge Solna
9/9 17/9
16/9 18/9
14/10 1/10
21/10 3/10
7/11 16/10
11/11 30/10
25/11 13/11
26/11 19/11
2/12 20/11
10/12 3/12

Ansökan

Ansökan till kursen görs på antagning.se. Sök på högskolepedagogik och välj ”Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng, Karolinska Institutet, Huddinge”.

Fördjupning

Se även Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma.

Kontakt

Kursen har utformats av Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) och är nu en del av Undervisning och Lärande (UoL).

För mer information om utbildningen kontakta kursansvarig Annika Sääf-Rothoff