Skip to main content

Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning

Kursen syftar till att stärka din pedagogiska kompetens samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Omfattning

Kursen i Högskolepedagogik för handledare och lärare (HPK) 7,5 hp ges över en termin. Kursen består av tio schemalagda dagar och egna, verksamhetsanknutna studier under resten av tiden, sammanlagt fem veckors heltidsstudier.

Om du hellre vill läsa högskolepedagogik över längre tid finns möjlighet att gå Stepping Stone-kurser. Deltagare med kandidatexamen som önskar tillgodoräkna sig HPK efter att slutfört fem Stepping stone-kurser måste söka HPK-kursen via antagning.se, se nedan.

Ort

När du söker kursen anges Huddinge som kursort på grund av kursens institutionstillhörighet, KI Clintec i Huddinge. Du blir erbjuden en studieplats vid någon av nedanstående campus/sjukhus:

  • Södersjukhuset (SöS)
  • Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (Huddinge)
  • Karolinska Universitetssjukhuset Solna (Solna)

Det finns möjlighet att före kursstart samt vid enstaka kursdagar byta campus.

Vår 2020

20 januari 2020-7 juni 2020.

Kursdatum

Kursdatum
KS Solna KS Huddinge SöS
27/1 23/1
29/1 24/1
26/2 14/2
27/2 20/2
17/3 5/3
31/3 3/4
14/4 23/4
5/5 24/4
6/5 27/4
19/5 15/5

Mer information om vårens kurs finns i Pingpong.

Ansökan

Ansökan till kursen på antagning.se.

Fördjupning

Se även Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma.

Kontakt

För mer information om kursen, kontakta kursansvarig Annika Sääf-Rothoff.

Kursen har utformats av Centrum för Klinisk Utbildning (CKU), nu en del av Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) på KI.