Hälsotimme - för arbetsgrupper

Vill ni boka en timme med Friskvården?

Vi erbjuder följande hälsotimmar för arbetsgrupper:

ACT Workout

Acceptance and Commitment Training (ACT) kan sammanfattas med orden Accept, Choose, Take action. ACT är en beteendeterapeutisk modell som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till sina tankar och känslor som gör såväl vardagen mer hanterbar som upplevelsen av livet mer rikt och meningsfullt. Under denna timme får ni ett smakprov på vad ACT handlar om både teoretiskt och upplevelsebaserat. 

Elisabeth Svanfeldt

Friskvårdskonsult
UF Central Administration

Tidiga signaler

Lär känna din stress - dess reaktioner och konsekvenser. Ämnen som tas upp för diskussion: arbetsrelaterad stress på individ, grupp och organisationsnivå. Kontaktperson: Patrik Emanuelsson

Ergonomi & rörelse

En praktisk session uifrån ett ergonomiskt perspektiv: ergonomiska principer, tips och råd för ett skonsamt, funktionellt och hållbart arbete. Kontaktperson: Patrik Emanuelsson

Patrik Emanuelsson

Samordnare
UF Central Administration

Movement Basics

En praktisk timme med kroppen som utgångspunkt. Lär dig användbara rörelser som du kan göra varsomhelst, närsomhelst.