Guide för att installera och ansluta till Eduroam från din Mac

Följ dessa anvisningar för att koppla upp dig mot Eduroam från din Mac.

För att kunna ansluta mot Eduroam från din Mac behöver du ladda ner en installationsfil. Detta behöver du bara göra en gång. När du installerat filen och anslutit enligt nedan en gång blir du automatiskt inloggad varje gång du får täckning av ett Eduroam-nät.

Besök Eduroamportalen https://cat.eduroam.org/ och klicka på Download.

eduroam hemsida och download

Klicka på ”Karolinska Institutet”:

Lista på högskolor och universitet - eduroam för  Mac

Systemet kommer att känna igen automatisk vilket version av operativsystem du använder. Klicka på knappen ”Download your eduroam installer” för att ladda ner installationsfilen.

förval av operativsystem för nedladdning av Eduroam

Dubbelklicka på installationsfilen från statusfältet för att starta installationen:

 installationsfil för Mac

Välj Fortsätt:

vill du installera?

Välj Fortsätt:

vill du installera 2?

Fyll i ditt KI ID ( användarnamn) och lösenord enligt nedan:

Anställd: användarnamn@ki.se (exempelvis alfbag@ki.se) samt ditt vanliga lösenord.
Student: användarnamn@ki.se (exempelvis alfbagh16@ki.se) samt ditt vanliga lösenord.

Klicka på Nästa:

inloggning för Mac

Ange lösenordet på din Mac dator enligt nedan:

ange lösenord Mac dator

När installationen är färdig presenteras en kort sammanfattning på nya eduroam SSID samt vilka certifikat som installerades enligt nedan:

sammanfattning Mac

Nu är det klart att ansluta mot Eduroam genom att klicka på SSID:t ”eduroam” enligt nedan:

klart att ansluta i lista av trådlösa nätverk för Mac