Guide för att installera och ansluta till Eduroam från din Mac

Följ dessa anvisningar för att koppla upp dig mot Eduroam från din Mac.

För att kunna ansluta mot Eduroam från din Mac behöver du ladda ner en installationsfil. Detta behöver du bara göra en gång. När du installerat filen och anslutit enligt nedan en gång blir du automatiskt inloggad varje gång du får täckning av ett Eduroam-nät.

 

Skärmbilder för installation av eduroam på Mac-datorer.

Besök Eduroamportalen https://cat.eduroam.org/ och klicka på Download.

Skärmbilder för installation av eduroam på Mac-datorer.

Klicka på ”Karolinska Institutet”.

Skärmbilder för installation av eduroam på Mac-datorer.

Systemet kommer att känna igen automatisk vilket version av operativsystem du använder. Klicka på knappen ”Download your eduroam installer” för att ladda ner installationsfilen.

Skärmbilder för installation av eduroam på Mac-datorer.

Dubbelklicka på installationsfilen från statusfältet för att starta installationen.

Skärmbilder för installation av eduroam på Mac-datorer.

Välj Fortsätt.

Skärmbilder för installation av eduroam på Mac-datorer.

Välj Fortsätt.

Skärmbilder för installation av eduroam på Mac-datorer.

Fyll i ditt KI ID ( användarnamn) och lösenord enligt nedan:

Anställd: användarnamn@ki.se (exempelvis alfbag@ki.se) samt ditt vanliga lösenord.
Student: användarnamn@ki.se (exempelvis alfbagh16@ki.se) samt ditt vanliga lösenord.

Klicka på Nästa.

Skärmbilder för installation av eduroam på Mac-datorer.

Ange lösenordet på din Mac dator enligt nedan.

Skärmbilder för installation av eduroam på Mac-datorer.

När installationen är färdig presenteras en kort sammanfattning på eduroam SSID samt vilka certifikat som installerades enligt nedan.

Skärmbilder för installation av eduroam på Mac-datorer.

Nu är det klart att ansluta mot Eduroam genom att klicka på SSID:t ”eduroam” enligt nedan.