Grundkurs i URA-anställningar

Kursen ger dig en grundläggande förståelse i anställningsvillkor och regler för när personer ska utlandsstationeras vid KI, och ett URA-kontrakt upprättas. Inga förkunskaper behövs.

Målgrupp

HR på institution som handlägger URA-kontrakt.

Innehåll

Grundlig genomgång av URA-avtalet med dess råd, med anpassning till KI:s verksamhet.

Kursansvarig

Dan Hultgren, Arbetsgivarverket


Arrangeras av Åsa Agréus, HRA, KI

Vid frågor om innehåll, kontakta Åsa Agréus, HR, KI, asa.agreus@ki.se.

Kurstillfällen

Hösten 2021

Datum: 24:e november
Tid: kl. 9.00-16.30

Utbildningen sker via zoom, länk skickas ut närmare kurstillfället. 

Vid administrativa frågor om utbildningen, kontakta stafftrainingHR@uf.ki.se

Anmäl dig här:

2021-11-08
Åsa Agréus