Skip to main content

Grants Office-koordinerade projekt

Genom nära samverkan med hälso- och sjukvården, innovation och samverkan med näringslivet nyttiggörs forskningsresultat. Karolinska Institutet har lång erfarenhet av nära samverkan inom många olika områden och tillsammans kan vi ta fram nya tjänster, produkter och kunskap som bidrar till att förbättra människors hälsa. 

KW
KI Webbadmin
2019-05-22