Skip to main content

Funktionslaboratorier i ANA Futura

I ANA Futura har vi ett antal funktionslaboratorier. Behörighet till dessa labb hanteras av de rumsansvariga.

Obs! Denna rutin är ännu inte finaliserad. Kontakta serviceteamet tillsvidare.

Funktionslabb:

 • FPLC/HPLC/Gel documentation
 • Centrifuge
 • Incubator/shakers/ 37c room
 • Histology
 • Microscopy
 • FACS
 • Gel electrophorese
 • Cold room
 • Human Tissue &Blood Lab (HTB lab)
 • PCR, Pre PCR
 • Nasted PCR& Gel doc.
 • RT& Q PCR
 • Spectrophotometer
 • DNA/RNA, protein extraction
 • Isotop Lab
 • Chemical storage