Skip to main content

Funktion chef/ansvar

Funktion chef/ansvar i PA-webben, Karolinska Institutets (KI) lönehanteringssystem innehåller information om chef per organisatorisk enhet och vilka som har delegation inom ett eller fler ansvarområden verksamhets-, personal-, ekonomi- och arbetsmiljöuppgiftansvar. Funktion Chef/ansvar ska spegla upprättad delegationsordning på institutionen.

Flödet för anknutna i UBW Anknutna samt attestregelverk kommer att hämta information ifrån PA-webben om vilka som är chefer på KI. Chefen godkänner anknytningar i UBW Anknutna. Det är därför ytterst viktigt att registreringen av chefer i PA-webben är korrekt och underhålls på ett bra sätt. Registrering i PA-webben sköts av HR-enheten på institution eller motsvarande.

Chef vid Karolinska Institutet:

En chef har det formella ansvaret och är ledare för verksamheten. Detta innebär att en chef:

  • har skriftlig delegation att ta ansvar för frågor som avser personal,
  • har skriftlig delegation att ta ansvar för frågor som avser ekonomi,
  • har ansvar för frågor som avser verksamhet,
  • har skriftlig delegation att i tillämpliga delar ta ansvar för arbetsmiljöuppgifter,
  • i de fall en chef inte genomgått arbetsmiljöutbildning (6 månader efter tillträde) så ligger ansvaret för arbetsmiljöuppgifter hos överordnad chef. Efter genomgången arbetsmiljö-utbildning ska chefen genom skriftlig delegation i tillämpliga delar ta ansvar för arbetsmiljöuppgifter.

Registrering av chefer

Längst ner på denna sida hittar du dokument om vilka rapporter som finns tillgängliga för underhållsarbetet.

Du som har behörighet kan logga in i PA-webben och klicka på "handlägga". Klicka sedan på menyvalet "funktion".

Mer utförlig information hur registrering går till finner du i dokumentet nedan och i högerkolumen i PA-webben (under menyvalet "funktion").