Skip to main content

Friskvårdsbidraget

I rektorsbeslutet från den 9 april regleras och förtydligas friskvårdsförmånerna vid KI. De nya reglerna, som börjar gälla från 1 maj 2019, innefattar bestämmelser kring friskvårdsbidraget, friskvårdstimmen, tillgång till campusnära träning samt Fysisk aktivitet på Recept.

Genom att skapa möjligheter för fysisk aktivitet och aktiv återhämtning vill Karolinska Institutet främja hälsa hos sina anställda och studenter. Möjligheter till arbets- och studieplatsnära träning, stöd och inspiration skapar förutsättningar för aktiva pauser och kunskapsinhämtning, och därmed på sikt en förbättrad och bibehållen god hälsa.

Målet med friskvårdbidraget är att det ska stimulera och inspirera till fysisk aktivitet av regelbunden och återkommande karaktär. Bidragets maxbelopp är 1 500 kronor per anställd och kalenderår. Bidraget proportioneras utifrån de anställdas arbetstid. Endast anställda kan få friskvårdsbidrag.

Nytt fr o m 1 maj är att bidraget skall erbjudas i proportions till den anställdes arbetstid. Jobbar du exempelvis 20 % på helårsbasis erhåller du 20 % av 1500 SEK/år.

Berättigade aktiviteter

Förutom ersättning för träningskort som omfattar aktiviteter i betydelsen fysisk träning, t e x gymnastik, styrketräning, klättring och dans ersätts nu även ridning, segelsport och skidåkning. Även body-mind träning som yoga, qi gong och tai chi räknas som godkända aktiviteter.

KI lämnar bidrag, enligt Skatteverkets A-Ö lista, med undantag för följande:

  Akupressur Kinesiologi Saltrum Floating Naprapati
  Reflexologi Kiropraktik Babysim Massage Örtbad
  Akupunktur Rosenterapi Ljusterapi Tester Hydroterapi
  Zonterapi Bastubad Laserbehandling Skrattgympa Fotmassage
  Osteopati

  FAQ

  Vad inom golf kan jag får friskvårdsbidrag för?

  För golflektioner och rangebollar. Du kan dock inte få för medlemskapet, hyra av utrustning eller lokaler enl. Skatteverkets tolkning.

  Får jag bidrag för ridlektioner?

  Ja, men inte för medlemskapet, hyra av utrustning eller lokaler.

  Vad får jag ut för belopp om jag är/varit anställd på 80 % och bara jobbar 6-månader?

  Då får du ut 80 % på halva beloppet, d v s 1500/2 x 0,8 = 600 SEK.

  Vad måste framgå av kvittot/utlägget?

  Att aktiviteten är personlig, och att du kan styrka att du betalat aktiviteten, vilken aktivitet det avser samt datum.

  Kan jag använda friskvårdsbidraget för PT-tjänster?

  Ja, om det gäller personlig träning och inte överstiger 1000 SEK/tillfälle.

  Jag har sparat kvitton i väntan på att ridning ska ingå. Får jag för de utlägga jag haft fr o m 1 januari 2019?

  Nej, reglerna gäller fr o m 1 maj 2019, och alltså inte retroaktivt för tidigare utlägg

  Hur får jag ut mitt bidrag?

  • Registrera ditt utlägg i PA-webben som ”förebyggande hälsoarbete” (se lathund nedan), skriv ut blanketten och häfta fast originalkvitto/kontodrag och kvittens.
  • Sänd in blanketten till utsedd handläggare på institutionen senast den sista november innevarande år.
  • På originalkvittot ska namn, pris, giltighetsperiod och typ av aktivitet framgå.
  • Vid engångbiljetter/klippkort får den anställde be ledaren/företaget om ett skrivet kvitto som styrker ovan nämnda uppgifter. Samla gärna engångsbiljetter till ett och samma kvitto.
  • Om du har betalat via autogiro skall en kopia av kontoutdraget samt en kvittens från friskvårdsföretaget bifogas. Även här ska samtliga ovan nämnda punkter framgå.

  Dokument