Friskvårdsbidrag

Genom att skapa möjligheter för fysisk aktivitet och aktiv återhämtning vill Karolinska Institutet främja hälsa hos sina anställda och studenter. Möjligheter till arbets- och studieplatsnära träning, stöd och inspiration skapar förutsättningar för aktiva pauser och kunskapsinhämtning, och därmed på sikt en förbättrad och bibehållen god hälsa.

Målet med friskvårdsbidraget är att det ska stimulera och inspirera till fysisk aktivitet av regelbunden och återkommande karaktär. Bidragets maxbelopp är 1 500 kronor per anställd och kalenderår. Bidraget proportioneras utifrån de anställdas arbetstid. Endast anställda kan få friskvårdsbidrag.

Nytt fr o m 1 maj 2020  är att bidraget skall erbjudas i proportion till den anställdes arbetstid. Jobbar du exempelvis 20 % på helårsbasis erhåller du 20 % av 1500 SEK/år.

Berättigade aktiviteter

Förutom ersättning för träningskort som omfattar aktiviteter i betydelsen fysisk träning, t e x gymnastik, styrketräning, klättring och dans ersätts nu även ridning, segelsport och skidåkning. Även body-mind träning som yoga, qi gong och tai chi räknas som godkända aktiviteter.

KI lämnar bidrag, enligt Skatteverkets A-Ö lista, med undantag för följande:

  Akupressur Kinesiologi Saltrum Floating Naprapati
  Reflexologi Kiropraktik Babysim Massage Örtbad
  Akupunktur Rosenterapi Ljusterapi Hälsotester Hydroterapi
  Zonterapi Bastubad Laserbehandling Skrattgympa Fotmassage
  Hypnos Appar & webbtjänster Profylax/Psykoprofylax Osteopati

  Friskvård – brytdatum

  Anställda på KI har rätt till friskvårdsbidrag på 1500 kr per kalenderår. Friskvårdsbidraget kan nyttjas under kalenderåret. Sista gången man kan nyttja friskvårdsbidraget innevarande år är fram till december månads lönekörning.  För att granskarna ska hinna hantera utläggsärendet så ska ärendet registreras i PA-webben senast 30 november.

  Detta för att kostnaden ska hamna på rätt bokföringsår. Man kan inte heller ansöka om friskvårdsbidrag för samma kvitto två gånger, även fast kvittot uppgår till över 1500kr.

  Kvitton som inkommer mellan lönekörningsdagen i december fram till årsskiftet (ca 14 dagar) kan inte nyttjas till friskvårdsbidrag under 2020. Den anställde går i detta fall miste om friskvårdsbidraget för 2020. Däremot kan man enligt Skatteverket använda kvittot till 2021 års friskvårdsbidrag. Detta trots att årskortet köptes under december 2020.

  På vilket sätt kan man använda sitt friskvårdsbidrag?

  Det vanligaste är att man använder hela friskvårdsbidraget samtidigt hos en friskvårdsleverantör men det är möjligt att nyttja friskvårdsbidraget hos flera friskvårdsleverantörer exempelvis 1 000 kr på ett gym och 500 kr på en ridklubb under samma kalenderår.  

  Hur registrerar friskvårdsbidrag i PA-webben?

  För dig som är anställd och ska registrera utlägg i PA-webben

  • Fota/scanna ditt kvitto
  • Spara som jpeg eller pdf
  • Gå in i PA-webben
  • Välj Min sida och därefter Resor/utlägg
  • Registrera ditt utlägg som ”Förebyggande hälsoarbete”. 
  • Ladda upp ditt kvitto i meddelanderutan
  • Skicka ärendet. Ärendet går till din chef för attest.

  Registrera friskvårdsbidrag innan den 30/11.

  På originalkvittot ska namn, pris, giltighetsperiod och typ av aktivitet framgå. Om du köpt engångsbiljetter, samla dem till ett och samma kvitto. Om du har betalat via autogiro: fota kopian av kontoutdraget samt en kvittens från friskvårdsföretaget. 

  Originalkvittot på papper ska inte skickas in.

  Frågor om registrering och utbetalning, mejla payroll@uf.ki.se.

  FAQ

  Kan jag använda friskvårdsbidraget till avgiften för medlemsskap gymkort?

  Nej, avgifter för medlemsskap är en skattepliktig förmån enligt Skatteverkets regler.

  Kan jag använda friskvårdsbidraget till startavgift för motionslopp?

  Ja, startavgifter är en skattefri förmån.

  Vad inom golf kan jag får friskvårdsbidrag för?

  För golflektioner och rangebollar. Du kan dock inte få för medlemskapet, hyra av utrustning eller lokaler enligt Skatteverkets tolkning.

  Får jag bidrag för ridlektioner?

  Ja, men inte för medlemskapet, hyra av utrustning eller lokaler.

  Vad får jag ut om jag börjar 1 juli och har en tjänstgöringsgrad på 50%?

  Du arbetar halva året på 50% och då får du 1500 kr/2 * 0,5 = 375 kr.

  Vad får jag ut för belopp om jag är/varit anställd på 80 % och bara jobbar 6-månader?

  Då får du ut 80 % på halva beloppet, d v s 1500/2 x 0,8 = 600 SEK.

  Vad måste framgå av kvittot/utlägget?

  Att aktiviteten är personlig, och att du kan styrka att du betalat aktiviteten, vilken aktivitet det avser samt datum.

  Kan jag använda friskvårdsbidraget för PT-tjänster?

  Ja, om det gäller personlig träning och inte överstiger 1000 SEK/tillfälle.

  Vad gäller för appar och webbtjänster?

  Enligt Skatteverket är appar och webbtjänster för motion och friskvård en skattefri förmån. Vi ser nu över möjligheterna huruvida friskvårdsbidraget på KI kan omfatta online-tjänster riktade mot fysisk aktivitet.

  Kan jag som KI-anställd träna på SLL:s personalgym?

  KS Personalgym håller öppet fr o m 20/11 med restriktioner. Fr o m 1/2 2021 kommer KS Personalgym inte längre vara öppet för externa gäster.  

  Var hittar jag reglerna för friskvårdsbidraget?

  Alla styrdokument för HR och arbetsmiljö finns under sidan Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar.

  Mer information för inloggade medarbetare

  Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C2.Medicinsk biokemi och biofysik
  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
  • K6.Kvinnors och barns hälsa
  • K8.Klinisk neurovetenskap
  • K9.Global folkhälsa
  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
  • UF.Kommunikationsavdelningen
  Logga in med KI-ID