Frilansskribenter

Kommunikationsavdelningen på Karolinska Institutet har avtal med frilansskribenter inom fem olika avtalsområden. En skribent kan hjälpa dig att ta fram professionella texter eller en helproduktion utifrån olika behov.

Skrivmaskin.

Avtalet avser skribenter och redaktörer för olika typer av skrivuppdrag, det kan handla om enstaka texter eller större uppdrag, som att samordna en hel produktion på uppdrag av Karolinska Institutet.

Exempeltexter

  1. Populärvetenskapliga nyheter medicin/hälsa
  2. Populärvetenskapliga fördjupningsartiklar medicin/hälsa
  3. Organisationsnyheter
  4. Tal och debatt
  5. Helproduktion

Checklista för att anlita skribent

Om du behöver anlita en skribent eller en redaktör så kan du få hjälp att göra det via kommunikationsavdelningen. Innan du kontaktar oss, fundera på följande:

  • Vad handlar uppdraget om?
  • Vilka ska läsa texten eller skriften?
  • Var och hur ska texten eller texterna publiceras?
  • Hur lång ska texten vara? Hur stort är uppdraget?
  • När ska texten eller skriften vara klar?

Kontaktpersoner

1. Skribenter populärvetenskapliga nyhetstexter medicin/hälsa: Felicia Lindberg, redaktör forskningsnyheter

2. Skribenter populärvetenskapliga fördjupningsartiklar medicin/hälsa: Cecilia Odlind, chefredaktör Medicinsk Vetenskap

3. Skribenter organisationsnyheter: Madeleine Svärd Huss, enhetschef Press och redaktionellt innehåll.

4. Skribenter tal och debatt, Madeleine Svärd Huss

5. Redaktörer: Madeleine Svärd Huss

Frågor om avtal

För frågor om kontrakt/upphandlingen, vänligen kontakta Olga Pöntinen.

Du kan själv söka i avtalskatalogen, sökord ”skribent”, och hitta upphandlade skribenter inom avtalsområdena samt prisuppgifter.