Skip to main content

Framtidens utbildningsledare 2019

Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) ger kursen Framtidens utbildningsledare i syfte att säkra försörjningen av vetenskapligt meriterade och pedagogiskt drivande ledare inom KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Under kursen kommer deltagarna utveckla sin ledarskapskompetens samt sina kunskaper om pedagogik, organisation och styrning. Framtidens utbildningsledare ges på deltid under 2019 med start den 24 april. Kursen fördelas på två internat och fyra heldagsmöten.

Målsättningen med Framtidens utbildningsledare är att deltagarna bättre ska kunna:

 • identifiera och använda relevanta nationella och lokala regelverk som styr utbildningsverksamheten
 • planera budgetarbete och verksamhetsstyrning
 • reflektera över det egna pedagogiska och akademiska ledarskapet
 • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna pedagogiska och akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till KI:s och den högre utbildningens värdegrund såsom internationalisering, lika villkor och hållbarhet
 • reflektera över och bedöma hur kön och makt har betydelse för rollen som pedagogisk ledare
 • reflektera över KI:s formella och informella besluts-och organisationsstruktur.

Kursdagar

 • 190424 Heldag: Introduktion
 • 190516-17 Internat
 • 190829 Heldag
 • 191003-04 Internat
 • 191025 Heldag
 • 191128 Heldag
 • 191129 Heldag: Avslutning

Nominering

KI:s prefekter nominerar deltagare varav ett 20-tal sedan väljs ut. Nominerad ska vara disputerad, ha dokumenterad pedagogisk kompetens samt ha en KI-anknytning (dvs. vara anställd/anknuten). Vidare förutsätts att de som nomineras har, eller kan erbjudas möjlighet till, ledningsuppdrag inom institution, program eller FoUU. Urvalet för deltagande baseras på engagemang och intresse för ledarskap inom utbildning vilket ska framgå av nomineringen. Deltagande sker på arbetstid som avsätts av respektive institution. Utbildningen ges i huvudsak på svenska.

Nomineringen ska innehålla:

 • Nomineringsbrev från prefekt (max. 1 sida)
 • Personligt brev som redovisar personliga drivkrafter till deltagande (max. 1 sida)
 • Förkortat CV enlig KI:s mall (max. 2 sidor).

Vilket skickas till: registrator@ki.se senast 28 februari 2019. Märk mailet: Dnr 2-350/2019

Kontakt

Philip Malmgren

Dokument