Skip to main content

Frågor och svar om IDAC

Här hittar du svar på frågor om de nya systemen UBW Anknutna och IDAC.

Primula

Vilka rapporter kommer jag kunna generera i Primula?

Du kan generera samma rapporter i Primula som idag. Den enda förändringen i Primula är valet av huvudanställning (tillgänglig från 1 november för alla nya anställda). Alla andra funktioner förblir de samma som innan.

Kommer det finnas möjlighet att lägga till information om anställda i källsystemen som bara kan ses av vissa personer, t.ex. anhöriga?

I Primula finns det i dagsläget ingen möjligt att lägga till anhöriga eller andra attribut.

Har du förslag för framtida utveckling av källsystemen, vänd dig till HR-avdelningen för Primula och till supportsystems@ki.se för UBW.

Hur speglas delegationsordningen i Primula?

I Primula finns information om vem som är chef per organisatorisk enhet. Chef är den person som fått delegerat ansvar för verksamhet, personal och ekonomi enligt den upprättade delegationsordningen.

Vilket källsystem gäller för personer som både är anställda och studenter?

För dessa personer blir Primula det huvudsakliga källsystemet. Uppgifterna som finns i Ladok hämtas också ned till IDAC.

E-post

Påverkades sändlistorna i Outlook av bytet från KIMKAT till IDAC?

Nej, sändlistorna finns i AD och kommer därför inte att påverkas.

E-postkontot stängs av dagen efter en anknyten eller anställd slutar. Vad innebär det för mig som administratör?

E-postkonto inaktiveras dagen efter anknytningen/anställningen upphör, vilket innebär att det inte längre går att logga in. E-postmeddelanden finns kvar i 100 dagar efter det.
Läs mer om de nya reglerna för inaktivering av e-postkonton.

Övriga frågor

Kan vi justera vem som får mail från IDAC?

I dagsläget är det inte möjligt att styra mejlen på avdelningsnivå till administratören, utan dessa får tyvärr alla mejl.,

Kommer de webbfunktioner som idag hämtas från KIMKAT vara kvar när IDAC kommer, som till exempel automatiska personallistor?

Webben kommer att kopplas till IDAC tidigast i augusti 2019. Fram till dess uppdateras inte personalinfon på ki.se. När kopplingen görs kommer redaktörerna att behöva uppdatera kopplingen. 

Hur får jag en organisatorisk koppling på mig som person med till Bibliometrisystemet?

För anställda: Enligt regelverket för Bibliometrin kommer ett placeringsbeslut kommer att behövas för att få en koppling i Bibliometrin på en organisatorisk enhet. 

För anknutna: Du behöver vara anknuten till den organisatoriska enheten.

Varför saknas min befattning på den engelska sidan på ki.se?

Den engelska befattningsöversättningen behöver kopplas i Primula för att den ska synas på webben. Webben kommer att kopplas till IDAC tidigast i augusti 2019. Fram till dess uppdateras inte personalinfon på ki.se. När kopplingen görs kommer redaktörerna att behöva uppdatera kopplingen. 

Om min besöksadress skiljer sig från den vanliga adressen till min institution vad gör jag då?

Så länge adressen finns registrerad på en organisatorisk enhet i Primula så kan du välja via Mina sidor i IDAC och själv bestämma från en rullista din besöksadress.