Förvaltningsmodell för IT-system

Systemförvaltningsmodellen beskriver hur IT-system ska förvaltas på Karolinska Institutet, för att underlätta systemförvaltningsarbetet.

Systemförvaltning inom KI består av vidmakthållande och vidareutveckling av förvaltningsobjekt. Ett objekt kan bestå av ett eller flera olika system, men ett system kan aldrig ingå i mer än ett förvaltningsobjekt.

Förvaltningen innebär det ett nära samarbete mellan verksamheterna och IT-avdelningen. De förvaltade objekten innehåller dels verksamhetskomponenter som t.ex. mallar och utbildningsmaterial såväl som IT-komponenter som till exempel:

  • en applikation
  • ett stödsystem och/eller
  • tjänster som exempelvis serverdrift.

Tillsammans utgör de förvaltningsprodukter.

Förvaltningsplanen

Förvaltningsplanen beskriver vilka delar som ingår och hur förvaltning går till och ska skrivas och baseras på systemförvaltningsmodellen. I förvaltningsplanen ingår bland annat:

  • förvaltningens uppdrag
  • förvaltningen mål
  • risker
  • budget
  • involverade resurser