Förteckning över användare som har tillgång till Ping Pong-arkivet

Kontakta personen på ansvarig institution för att få hjälp att få ut material från Ping Pong senast december 2022. Detta gäller både medarbetare och studenter.
Studenter: Observera att material som är knutet till ditt personliga konto inte går att ta ut. Vidare kan vi inte ställa upp med att ta ut allt innehåll från en aktivitet utan hjälp med att få fram enstaka filer förutsatt att de finns kvar är det som kan erbjudas.

Förteckning över användare som har tillgång till Ping Pong-arkivet
Institution Person
Universitetsbiblioteket (KIB) Emma-Lotta Säätelä
Biovetenskaper och näringslära (BioNut) Eric Poortvliet och Anna Wallén
Cell- och molekylärbiologi (CMB) -
Fysiologi och farmakologi (FyFa) Katariina Välimäki Göras
Global folkhälsa (GPH) Linus Askenfelt
Klinisk forskning och utbildning (SÖS) Katarina Wahlstedt
Klinisk neurovetenskap (CNS) – CPF/KCP Pernilla Juth
Klinisk neurovetenskap (CNS) – Neuro Eva-Carin Jacobsson
Klinisk neurovetenskap (CNS) - Psykologi Lorin Ahmed
Klinisk neurovetenskap (CNS) – Ögon och Syn Maria Persson
Kliniska vetenskaper (Danderyd) Andrea Herslow
Klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) Agneta Wittlock
Komperativ Medicin (KM) -
Kvinnors och barns hälsa (KBH) Ana-Maria Seguel
Laboratoriemedicin (LabMed) Mona Wahlström
Lärande, information, management och etik (LIME) Maria Appelgren
Medicin Huddinge (MedH) Mary Hyll
Medicin Solna (MedS) Mari Liljefors och Mia Konradsdal
Medicinsk biokemi och biofysik (MBB) Bernhard Lohkamp
Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Jeanette Danielsson
Miktobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) Anne Eklöf
Miljömedicin (IMM) Johanna Bergman
Molekylär medicin och kirurgi (MMK) Susanne Forsberg
Neurovetenskap (Neuro) Elinor Schüberg
NVS - Allmänmedicin och primärvård Nora Espahbodi
NVS – Arbetsterapi Hélène von Strauss
NVS – Fysioterapi Katrin Dellblad
NVS – Klinisk Geriatrik -
NVS – Omvårdnad och administration Glenn Kullman och Titti Svanljung
Odontologi (Dentmed) Suzanne Almborg
Onkologi-patologi (OnkPat) Sofie Jensen
Uppdragsutbildningen Petra Hellbom
UF/UFS Lisa Bergenfelz