Skip to main content

Forskarutbildningsnytt - nyhetsbrev

Sista numret av nyhetsbrevet Forskarutbildningsnytt skickades ut den 20 juni 2019. Till hösten kommer alla medarbetare och samtliga doktorander vid KI att få ett universitetsgemensamt nyhetsbrev från KI:s ledning där nyheter som rör forskarutbildning, forskning och utbildning kommer att ingå.

Utöver det nya universitetsövergripande nyhetsbrevet inrättas ytterligare ett nytt nyhetsbrev – Doktorandnytt. Primär målgrupp för Doktorandnytt är doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Dessa grupper kommer att få brevet automatiskt.

Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant här.