Företagshälsa (HR-stöd)

Avonova Hälsa är KI:s avtalade företagshälsovårdsleverantör inom arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering. Här kan du som chef eller arbetar inom HR läsa mer om tjänsterna.

Beställning och tidsbokning

Du som är chef eller arbetar inom HR kan beställa samtliga tjänster som ingår i avtalet. Anställda eller stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer på KI kan själva beställa följande tjänster:

  • Två besök per år hos en valfri specialist (företagsläkare, företagssköterska, företagsfysioterapeut, ergonom, beteendevetare eller psykolog). Om fler besök behövs ska dessa förankras hos närmaste chef. Det går också att vända sig till lokal HR.
  • Åtgärder vid stickskada, bitskada eller annan blodsmitta.
  • Vaccination Hepatit B. Vid behov också Hepatit A+B. Bokning får endast göras efter närmaste chefs medgivande.
  • Lagstadgade medicinska kontroller vid t.ex. vid arbete med försöksdjur eller härdplaster. Bokning får endast göras efter närmaste chefs medgivande.

Alla besök kräver tidsbokning. Uteblivet besök eller sent återbud (mindre än 24 timmar före inbokat besök) debiteras. Avonova har som regel möjlighet att ge en tid samma dag för omhändertagande av stickskador vid risk för blodsmitta samt akuta krissituationer t.ex. vid hot och våld.

För rådgivning och tidsbokning hänvisas till följande Avonova hälsocenter i Stockholm:

Företagshälsa Avonova logotyp

Avonova Hälsocenter

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-17.00

Fredag 8.00-16.30

Lunchstängt: 12.00-13.00

Avonova Kungsholmen

S:t Göransgatan 57, plan 5   

08-120 124 80

kungsholmen@avonova.se

Avonova Solna

Smidesvägen 10, plan 5

08-120 124 40

solna@avonova.se

Avonova Huddinge

Kommunalvägen 1-5, plan 5

08-120 124 10

huddinge@avonova.se

För fakturafrågor

Kontakta Avonova Kundcenter kundcenter@avonova.se

För övergripande avtalsfrågor

Key Account Manager

Claudia Noueched

010-252 66 43

claudia.noueched@avonova.se

Ia Gustafsson Wallgren

HR-specialist
08-52487804