Skip to main content

Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag inom medicinska utbildningsprogram

En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola.

Målgrupp

Du med pedagogiskt uppdrag inom verksamhetsintegrerat lärande och undervisning inom utbildningsprogram med medicinsk inriktning på högskolenivå.

Omfattning och nivå

Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier inom högskolepedagogik på avancerad nivå.

Behörighet/förkunskapskrav

Pedagogiskt uppdrag samt pedagogisk kompetens motsvarande 7,5 hp i högskolepedagogik. I första hand riktar sig kursen till dig med pedagogiskt uppdrag gentemot studenter från Karolinska Institutet, men i mån av plats kan även andra personer antas.

Upplägg

Kursen består av åtta schemalagda obligatoriska heldagar (utspridda under två terminer). Resterande 17 dagar ägnas åt studieuppgifter inför de schemalagda dagarna, samt en examinationsuppgift.

Kursdatum ht 19/vt 20:

  • 17/10 
  • 13/11 
  • 5/12 
  • 10/1 
  • 13/2 
  • 25/3 
  • 26/3 
  • 27/3 

Plats

Campus Flemingsberg, Huddinge.

Anmälan

Anmälan för ht19/vt 20 är stängd.

Kontakt

TL.Pedagogik i VIL