Förändringar i datalagringen vid KI

Förändringar i datalagringen är ett projekt för att förenkla och förbättra datalagringen på Karolinska Institutet. Bland de största förändringarna är avvecklingen av KI Cloud (ownCloud) som sker i september 2022, hemkatalogen på de centrala lagringsservrarna och KI Box (som numera är avvecklat). Gruppmapparna på den centrala lagringen kommer också att ändras.

Projektet arbetar nu med kopiering av data från ownCloud till OneDrive. 

Det övergripande målet för projektet är konkurrenskraftig och säker lagring vid KI med förbättrade funktioner för samarbete och delning för både kollegor och externa användare.

För att förenkla och stötta KI:s medarbetare har centrala IT-avdelningen beslutat att utföra kopiering av data från ownCloud. Vid kopiering av data ser inte projektet innehållet i filer/data som flyttas från tjänsten, utan enbart antalet filer som kopieras.

Under 2022 kommer den centrala IT-avdelningen att:

 • Kopiera alla användares data från ownCloud till OneDrive
  (ca 5000 användare)
 • Genomföra förändring av G: där delar av användares data kopieras till projektmappar (ca 11 000 användare)
 • Kopiera alla användares data från hemkatalog (H:) till OneDrive (ca 11 000 användare)
En lista över tjänster och hur de kommer bytas ut.

Avveckling av tjänster efter kopiering av data

Efter kopiering av data till OneDrive avvecklas Box, hemkatalog samt ownCloud.

Varför förändras datalagringen?

Datalagringen vid Karolinska Institutet har under många år utökats och utvecklats organiskt. Utvecklingen har skett vid såväl IT-avdelningen, institutioner och core-faciliteter. På grund av denna organiska utveckling finns det idag många varierande lösningar baserade på ett stort antal olika tekniker, mjukvaror, rutiner och processer. 

Förbättringar med förändringen:

 • Lagring med förbättrade funktioner för samarbete och delning.
 • Behovsanpassade alternativ för lagring med P: L: och S3:
 • Stordriftsfördelar med sänkta kostnader genom avveckling av vissa tjänster.
 • Förbättrade verktyg och gränssnitt för monitorering av tjänster och dataskydd.

Detta omfattas inte av projektet:

 • Projektet arbetar inte med informationsklassning av användarens filer och data eftersom detta ansvar ligger på institutionen och informationsägaren.
 • Projektet arbetar inte med inköp/installation av ny teknik då tjänsterna redan är i drift och säkerhetsklassade sedan tidigare. Projektet kopierar bara data från respektive tjänst, t.ex. från Box till OneDrive.
 • Projektet hjälper till med kopiering och kontroll av filöverföring men du behöver själv gå in och verifiera att du är nöjd med din kopia direkt efter kopiering.

Lagrings och delningstjänster på KI

I tabellen "Översikt av datalagrings- och delningstjänster vid ITA" beskrivs utbudet av datalagrings- och delningstjänster, vilken typ av data som kan lagras, hur tjänsterna nås och hur man ansluter till själva lagringen1

Lagring i molnet

Central lagring

Avgift

I det fall den totala mängden lagrad data på projektmappar, labbmappar eller S3-lagring överstiger 70 TB, debiteras institutionen en extra avgift om 1,29 kr/år och GB.

Översikt av datalagrings- och delningstjänster vid ITA

En översikt av IT avdelningens lagrings och delningstjänster

Tjänster

One Drive Teams Gruppmapp Projektmapp Labbmapp S3-lagring MFT KI ELN
Beskrivning Moln Moln Central lagring Central lagring Central lagring Central lagring MFT Central lagring
Pris/avgift Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Lagring personlig data Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Lämplig för stora datamängder Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja
Volym data 5 TB 3 TB/inst 80 TB/mapp 80 TB/mapp Nej. Max filstorlek 50MB
Samarbeta med anställda/anknutna vid KI Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja
Samarbeta med extern part Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej
Filöverföring Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja, data raderas efter 30 dagar Nej

Klass av data

Allmän data Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Känsliga personuppgifter Ja1 Ja1 Ja Ja Ja Ja2 Ja Ja

Åtkomst

Kräver KI-nätverk eller VPN Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Tillgänglig från internet Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja
Anställda/Anknutna vid KI Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Externa användare Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja

Anslutning till lagringen

Webinterface Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja
Klient på dator Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej
SFTP Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Uppkopplad mapp på dator Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej
 1. Förutsatt att Multifaktorsautentisering (MFA) är påslagen för alla som får tillgång till datan.
 2. S3-lagring anses GDPR-klassad om data endast delas internt på KI. Vi undersöker om S3 kan användas för utdelning av GDPR-data till externa användare.

Avvecklingen av KI Box

När projektet startade 2020 påbörjades avvecklingen av KI Box som ersattes av OneDrive. KI Box är numera avvecklat vid KI.

Kontakt

Vid fler frågor kring projektet och projektorganisationen, kontakta IT-support genom att skapa ett ärende på Självserviceportalen. 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
Logga in med KI-ID