Skip to main content

Förändringar i datalagringen

Under höstterminen kommer ett projekt för att förenkla och förbättra datalagringen på Karolinska Institutet att påbörjas. Bland de största förändringarna är avvecklingen av KI Box och serverlagringsplatsen H:, samt att KI Cloud och G: förändras. Projektet påbörjas i augusti 2020.

Dessa lagringsplatser kommer att påverkas

  • Avveckling av KI Box under 2020 som ersätts med Onedrive. 
  • Hemkatalogen (H:) avvecklas och ersätts med Onedrive. 
  • Personlig datalagring i Onedrive (upp till 5 TB). 
  • KI Cloud (ownCloud) kommer att omarbetas. 
  • Delad datalagring (G:) begränsas till 3 TB avsett för administrativt data. 
  • Delad datalagring (P: L: S3) upp till 70 TB per institution blir kostnadsfri senast efter att projektet avslutas. Lagring över 70 TB/institution kommer då att debiteras med 1,34 kr/år och GB.

Tidsplan 

Projektet kommer att genomföras under en period på minst 10 månader och kommer att påbörjas i augusti 2020. Den ursprungliga tidsplanen har flyttats fram på grund av utbrottet av coronaviruset. 

Detta behöver du göra 

Just nu pågår förberedelse inför projektets start i augusti, och du behöver inte göra något än. Du kommer att få besked och mer information när du behöver flytta dina data.

Om du vill kan du börja att flytta data som ligger i KI Box till OneDrive. Om filen som ligger i Box är delad med flera personer behöver du dela filen med personerna igen när du har lagt den i OneDrive.

Varför förändras datalagringen? 

Datalagringen vid Karolinska Institutet har under många år utökats och utvecklats organiskt. Utvecklingen har skett vid såväl IT-avdelningen, institutioner och core faciliteter.  

På grund av denna organiska utveckling finns det idag många varierande lösningar baserade på ett stort antal olika tekniker, mjukvaror, rutiner och processer. 

Förändringarna kommer över tid att verka för:

  • En säkrare datalagring
  • Väsentligt ökad informationssäkerhet
  • Förenklad delning av data
  • En mer kostnadseffektiv datalagring

Kontakt

Vid fler frågor kring projektet, kontakta it-support@ki.se