Skip to main content

För dig som är medarbetare på MBB

Här hittar du information om din anställning på Karolinska Institutet och MBB.

Underskrift från prefekten

There are black folderboxes where you can leave the documents to be signed.Ta den första ingång till administrationskvarteret A03 i Biomedicum, sett från receptionen (runt hörnet från föreläsningssalen A0315). I kvarteret, direkt till vänster, finns ett kopieringsrum. I kopieringsrummet står en fillåda med etiketten "to signed", där du lämnar dina dokument. Du kan hämta dina underskrivna dokument i lådan "signed by G. Schneider".

  • Rekommendationsbrev: Det krävs ett komplett utkast. Mejla det som word-dokument till tf prefekt Gunter Schneider.
  • Rättsakter (t.ex. sekrettsavtal, MTA): Mejla dokumentet till Carina Hammarström, administrativ chef. Hon skickar dokumenten till universitetets jurister för godkännande, innan det signeras av prefekten.

Jesper Haeggström fortsätter att vara vice prefekt. Han kan signera många dokument och godkänna ansökan i Prisma.

Din anställning på KI

All information gällande din anställning hittar du på KI:s centrala Medarbetarportal. Till exempel: