Flexibelt arbetssätt och hållbar utveckling

De lärdomar vi tagit med oss från förra året kan vi ta tillvara för att bygga en bättre framtid. På KI pågår sedan ett par år ett projekt - Ett KI för hållbar utveckling - som nu lämnas över till KI:s alla medarbetare att förvalta och vidareutveckla. Vi kan alla bidra – och vi behöver synliggöra goda exempel och idéer, samt visa hur de bidrar till uppfyllelsen av Agenda 2030. Ett flexibelt arbetssätt, som nu erbjuds på KI, kommer att vara en viktig del i detta arbete.

Globala målen

Styrgruppsordförande, Annika Östman Wernerson och Projektledare, Kerstin Lundin, för projektet ”Ett KI för hållbar utveckling”

Kan ni ge ett exempel på utmaningar som vänds till möjligheter från det gångna årets digitala omställning?  

- För många var de tekniska verktygen en utmaning. Det är imponerande att se att nu är många proffs på tekniken och ser ett värde i att inte behöva resa och förflytta sig till mötesrum. Den erfarenheten finns nu bland alla KI:s medarbetare. Färre resor till och från arbetet och färre tjänsteresor påverkar klimatet positivt, och digitala interaktioner ökar möjligheten till deltagande i globala nätverk och skapande av ”Virtuella center” för kunskapsutveckling.  

Hur ser ni att flexibelt arbetssätt på KI bidrar till Agenda 2030 och att nå de Globala målen? 

- Globala målen är beroende av varandra och arbetet kräver gemensamma insatser såväl lokalt som internationellt. Införande av ett flexibelt arbetssätt för fler påverkar bidrar många av de Globala målen t.ex. om hälsa, utbildning, arbetsvillkor jämställdhet, Hållbara städer och samhällen, klimat och partnerskap.  

- Att KI tar initiativet och visar på såväl utmaningar som möjligheter med förändringar i arbetssätt är utmärkt. Vi ser framför oss att kunskaper delas mellan forskare, lärare och verksamhetsstöd. Vi tror också att KI kan lära av andra organisationer som har mer vana och hittat lösningar. Viktigt att ha i tankarna är att det vi gör nu påverkar kommande generationer och vår gemensamma planet. Därför måste vi också höja blicken.  

Det finns nu en väl utvecklad webbsida med mycket information om KI:s arbete med hållbar utveckling. Vi uppmanar alla att ta till sig den nyligen lanserade webbutbildningen ”Getting started with the SDGs”. Kontakta gärna projektteamet om du har idéer och aktivt vill arbeta med någon angelägen frågeställning.  

KW
KI webbförvaltning
2021-09-13
Kerstin Lundin