Fastighetsavdelningen

Ledning och samordning

Rikard Becker Fastighetsdirektör

Lennart Ilke Senior rådgivare/Specialist

Lokalförsörjning

Lokalförsörjningsenheten ansvarar för att tillhandahålla, förvalta och utveckla attraktiva och effektiva lokaler för världsledande medicinsk forskning, och utbildning inom KI:s två campus i Solna och Flemingsberg. Vidare ansvarar enheten för att kartlägga lokalbehovet och upprätta långsiktiga planer samt sköter in- och uthyrning av lokaler för KI:s verksamhet. Lokalerna består bland annat av kontor, utbildningslokaler, labbverksamhet samt kommersiella lokaler omfattande ca 240 000 m2.

Mattias Stock Fastighetschef

Roger Sundin Fastighetsförvaltare

Kathrin Alw Fastighetsförvaltare

Marie Asplind Fastighetsförvaltare

Per-Erik Björk Fastighetsförvaltare

Christoffer Ekström Fastighetsförvaltare 

Anette Lebbad Fastighetsförvaltare

Åsa Rauger Projektadministratör

Miljö och säkerhet

Miljö- och säkerhetsenheten ansvarar och hanterar bl.a. KI:s krisledningsarbete, risk- skade- och incidenthantering, verksamhetsförsäkring, fysisk arbetsmiljö och miljö, säkerhet (laboratorie-, kemikalie-, bio-, brand- och strålsäkerhet), hållbarhetsarbete, lås, larm och passage. Även utbildningar och kurser anordnas inom vissa områden.

Från 1 april 2019 hanterar även Miljö- och Säkerhetsenheten studenternas KI-kort.

Niclas Johansson Enhetschef/Säkerhetschef

Carina Bengtsson Biosäkerhetssamordnare

Peter Hagelin Samordnare

Christoffer Lindberg Säkerhetssamordnare 

Mikael Lindberg Säkerhetssamordnare

Christer Matonog Säkerhetssamordnare

Torgny Noren Säkerhetssamordnare

Christina Rosqvist Administratör

Heike Siegmund Kemikaliesamordnare

Erik Stenholm Handläggare miljö

Magnus Söderdahl Säkerhetssamordnare (tj.ledig)

Margaretha Vickes Import och Exportsamordnare

Sofia Skyttner Strålskyddsexpert

Stina Jaensson Samordnare

Service

Service ansvarar och hanterar bl.a. konferens- och event i Aula Medica, lokalbokningssystemet TimEdit, AV-support på våra Campus, vaktmästeri, posthantering, städupphandling, reception och profilbutiken.

Service ansvarar även för borttappade/kvarglömda saker i KI:s bokningsbara lokaler på Campus.

Kent Forsberg Enhetschef 

Alexander Avelin AV-tekniker

Nina Jensén Barolo Administratör 

Musse Ghebremeskel Vaktmästare

Linus Hansson AV-tekniker

Johan Henninger Postassistent

Magnus Henninger Postassistent

Lina Liljegren Intendent

Felix Mollberger AV-tekniker

Helen Lindeborg Receptionist

Samuel Lundberg AV-tekniker

Helene Ståhl Receptionist

Rosemarie Suominen Schemaläggning av KI:s utbildningar/program

Håkan Wikland AV-tekniker

Felanmälan

Vid fastighetsrelaterade fel i husen på KI:s campus görs felanmälan via nedan länkar till fastighetsägaren Akademiska hus:

Campus Flemingsberg

Campus Solna

Fastighetsrelaterade fel i NEO felanmäls till fastighetsägaren Hemsö 

Vid problem med access och passage med KI-kort, vänligen felanmäl till sakerhetsenheten@ki.se