Fastighetsavdelningen

Ledning och samordning

Rikard Becker Fastighetsdirektör

Lennart Ilke Senior rådgivare/Specialist

Lokalförsörjning

Lokalförsörjningsenheten ansvarar för att tillhandahålla, förvalta och utveckla attraktiva och effektiva lokaler för världsledande medicinsk forskning, och utbildning inom KI:s två campus i Solna och Flemingsberg. Vidare ansvarar enheten för att kartlägga lokalbehovet och upprätta långsiktiga planer samt sköter in- och uthyrning av lokaler för KI:s verksamhet. Lokalerna består bland annat av kontor, utbildningslokaler, labbverksamhet samt kommersiella lokaler omfattande ca 240 000 m2.

Magnus Huss Tf Fastighetschef

Nina Spence Fastighetsförvaltare

Lars Asplund Fastighetsförvaltare (konsult)

Sandra Bjurström Fastighetsförvaltare

Per-Erik Björk Fastighetsförvaltare

Pia Alanko Fastighetsförvaltare

Victor Collaco Controller

Anette Lebbad Fastighetsförvaltare

Åsa Rauger Projektadministratör

Housing

Housingenheten ansvarar för att tillhandahålla, förvalta och bedriva uthyrning av bostäder till internationella forskare och studenter vid Karolinska Institutet. Housings bostadsbestånd består av 713 rum och lägenheter i sex olika områden i Stockholm och Solna. Våra två största bestånd, KI Residence Solna och KI Residence Flemingsberg, ligger på Karolinska Institutets campusområden i Solna och i Flemingsberg. Mer information om KI Housing

Petrus Jansson Teamchef

Catharina Nordenstam Ekonomihandläggare

Edgardo Anabalon Bostadsförvaltare

Helena Wramberg Bostadsförvaltare

Johanna Ahnlund Steen Bostadshandläggare

Louise Richardson Kommunikatör

Malin Norman Bostadshandläggare

Maria Diaz Skogetun Bostadshandläggare

Nevim Temiz Bostadsförvaltare

Säkerhetsenheten

Säkerhetsenheten ansvarar och/eller hanterar bl.a. KI:s krisledningsarbete, risk- skade- och incidenthantering, verksamhetsförsäkring, import- och exportkontroll, lagkrav och stöd inom laboratoriesäkerhet (kemikalie-, bio-, brand- och strålsäkerhet), lås, larm och passage. Även utbildningar och kurser anordnas inom vissa områden.

Från 1 april 2019 hanterar även Säkerhetsenheten studenternas KI-kort.

Magnus Håkansson Enhetschef/Säkerhetschef 

Carina Bengtsson Biosäkerhetssamordnare

Vakant               Säkerhetssamordnare

Christian Nerpin Säkerhetssamordnare

Torgny Noren Säkerhetssamordnare

Christina Rosqvist Administratör

Heike Siegmund Kemikaliesamordnare

Sofia Skyttner Strålskyddsexpert

Erik Stenholm Handläggare miljö

Margaretha Vickes Import och Exportsamordnare

Vakant Säkerhetsstrateg

Service

Service ansvarar och hanterar bl.a. konferens- och event i Aula Medica, lokalbokningssystemet TimeEdit, AV-support på våra Campus, vaktmästeri, posthantering, städupphandling, reception och profilbutiken.

Service ansvarar även för borttappade/kvarglömda saker i KI:s bokningsbara lokaler på Campus.

Kent Forsberg Enhetschef 

Nina Jensén Barolo Eventsamordnare  

Caroline Bauer Eventsamordnare 

Musse Ghebremeskel Vaktmästare

Razek Hamo AV-tekniker

Linus Hansson AV-tekniker

Johan Henninger Administratör

Magnus Henninger Administratör

Michell Olausson Facility manager

Adam Olsson AV-tekniker

Simon Olsson Av-tekniker

Rosemarie Suominen Schemaläggning av KI:s utbildningar/program

Håkan Wikland AV-tekniker

Felanmälan

Vid fastighetsrelaterade fel i husen på KI:s campus görs felanmälan via nedan länkar till fastighetsägaren Akademiska hus:

Campus Flemingsberg

Campus Solna

Fastighetsrelaterade fel i NEO felanmäls till fastighetsägaren Hemsö 

Vid problem med access och passage med KI-kort, vänligen felanmäl till sakerhetsenheten@ki.se

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
Logga in med KI-ID
RB
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2023-08-25