Fastighetsavdelningen

Ledning och samordning

Rikard Becker Fastighetsdirektör

Lennart Ilke Senior rådgivare/Specialist

Lokalförsörjning

Lokalförsörjningsenheten ansvarar för att tillhandahålla, förvalta och utveckla attraktiva och effektiva lokaler för världsledande medicinsk forskning, och utbildning inom KI:s två campus i Solna och Flemingsberg. Vidare ansvarar enheten för att kartlägga lokalbehovet och upprätta långsiktiga planer samt sköter in- och uthyrning av lokaler för KI:s verksamhet. Lokalerna består bland annat av kontor, utbildningslokaler, labbverksamhet samt kommersiella lokaler omfattande ca 240 000 m2.

Mattias Stock Fastighetschef

Asal Abdi Fastighetsförvaltare

Kathrin Alw Fastighetsförvaltare

Sandra Bjurström Fastighetsförvaltare

Per-Erik Björk Fastighetsförvaltare

Charlotte Blomquist Fastighetsförvaltare

Victor Collaco Controller

Anette Lebbad Fastighetsförvaltare

Michael Murphy Projektledare KI Housing

Åsa Rauger Projektadministratör

Säkerhetsenheten

Säkerhetsenheten ansvarar och/eller hanterar bl.a. KI:s krisledningsarbete, risk- skade- och incidenthantering, verksamhetsförsäkring, lagkrav och stöd inom lab.säkerhet (kemikalie-, bio-, brand- och strålsäkerhet), lås, larm och passage. Även utbildningar och kurser anordnas inom vissa områden.

Från 1 april 2019 hanterar även Säkerhetsenheten studenternas KI-kort.

Magnus Huss tf. Enhetschef/Säkerhetschef 

Carina Bengtsson Biosäkerhetssamordnare

Christer Matonog Säkerhetssamordnare

Christian Nerpin Säkerhetssamordnare

Torgny Noren Säkerhetssamordnare

Christina Rosqvist Administratör

Heike Siegmund Kemikaliesamordnare

Sofia Skyttner Strålskyddsexpert

Erik Stenholm Handläggare miljö

Margaretha Vickes Import och Exportsamordnare

Mikael Wretemo Säkerhetsstrateg

Service

Service ansvarar och hanterar bl.a. konferens- och event i Aula Medica, lokalbokningssystemet TimeEdit, AV-support på våra Campus, vaktmästeri, posthantering, städupphandling, reception och profilbutiken.

Service ansvarar även för borttappade/kvarglömda saker i KI:s bokningsbara lokaler på Campus.

Kent Forsberg Enhetschef 

Nina Jensén Barolo Eventsamordnare  

Caroline Bauer Eventsamordnare 

Musse Ghebremeskel Vaktmästare

Razek Hamo AV-tekniker

Linus Hansson AV-tekniker

Johan Henninger Administratör

Magnus Henninger Administratör

Michell Olausson Facility manager

Adam Olsson AV-tekniker

Simon Olsson Av-tekniker

Rosemarie Suominen Schemaläggning av KI:s utbildningar/program

Håkan Wikland AV-tekniker

Felanmälan

Vid fastighetsrelaterade fel i husen på KI:s campus görs felanmälan via nedan länkar till fastighetsägaren Akademiska hus:

Campus Flemingsberg

Campus Solna

Fastighetsrelaterade fel i NEO felanmäls till fastighetsägaren Hemsö 

Vid problem med access och passage med KI-kort, vänligen felanmäl till sakerhetsenheten@ki.se

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
Logga in med KI-ID