Fasta BESTA-koder

Här följer fasta koder för vissa befattningar/uppdrag på KI.

Lärare och forskare

Fasta BESTA-koder på KI
Befattning AA G C LL S Y K
Rektor 10 0 0 00 0 0 0
Prorektor 20 6 1 16 0 8 L
Dekan 20 A 1 16 0 8 L
Prefekt 20 B 1 16 0 7⁄8 L
Adjungerad lärare, inte lön från KI 80 0 0 00 0 0 0
Ledig längre tid (minst 6 mån) 80 0 0 00 0 0 0
Professor 20 6 2 16 0 8 K
Lektor 20 5 2 15 0 6 K
Forskarassistent 20 5 2 15 0 3 K
Biträdande lektor 20 5 2 15 0 4 K
Adjunkt 20 4 2 04 eller 14 0 2 K
Postdoktor 20 4 2 14 0 9 K
Klinisk assistent 20 3 2 03 0 1 K
Doktorand/Forskar-AT 20 3 2 03 0 1 K
Klinisk handledare 20 3 2 03 0 1 K