Skip to main content

Ekonomi på LIME

Ekonomienheten vid LIME/PHS ansvarar för allmän redovisning, planering och budgetering, finansiell rapportering, kontroll och analys, fakturering, reseräkningar och reseersättningar.

Projektkalkylmall för anslagsansökningar

Mallen ska användas vid alla anslagsansökningar och godkännas av Ekonomi innan ansökan skickas in. Mallen finns både på svenska och på engelska och innehåller aktuell INDI-budget och procentsatser.

Kontakta ekonomi@phs.ki.se för att få tillgång till aktuell mall

Fakturaadress

Karolinska Institutet
Fakturor
Ref: [ ZZ-kod till beställare i din enhet/forskargrupp ]
Box 23109
104 35 STOCKHOLM

Ofta efterfrågade nummer

  • KIs organisationsnummer: 202100-2973
  • Bankgiro: 5310-6720
  • VAT-nummer: SE202100297301
  • EORI-nummer: SE2021002973

Inköp och catering

Ange alltid ZZ-kod till godkänd beställare i din forskargrupp/enhet, samt korrekt fakturaadress.

För faktura för fika och mat krävs förutom projektnummer även deltagarlista och syfte.

När det finns färdiga ramavtal och upphandlingar så ska du alltid använda dig av dem. Exempelvis ska catering beställas från Nanna Svartz.

Om KI:s ramavtal på medarbetarportalen.