Skip to main content

Dags att nominera till KI:s Arbetsmiljö- och hälsopris 2019.

Priset är ett diplom om 30 000 kronor och kommer att delas ut, för femte gången, på Arbetsmiljödagen 6 november 2019. Nu kan ni nominera en kollega, en chef eller en grupp/enhet/avdelning/institution/motsvarande som gör något extra för att KI:s studenter (på grund-, master- och doktorandnivå) ska må bra psykiskt och fysiskt i sin studiemiljö.

Krav och kriterier

  • Ni ska vara minst tre personer som tillsammans står bakom nomineringen.
  • Beskriv minst två konkreta exempel på vad den/de nominerade gör för studenters hälsa.
  • Exemplen kan vara antingen strukturerat arbete i vardagen eller särskilda riktade insatser.
  • Exemplen ska visa på hälsofrämjande, förebyggande eller efterhjälpande insatser/aktiviteter (eller en kombination av alla tre).

Ni som är medarbetare eller studenter på KI har möjlighet att nominera er kandidat under perioden 1-25 oktober 2019, i enlighet med kraven och kriterierna här ovan.

Mejla er nominering till pia.stenberg@ki.se på HR-avdelningen.

 

Ett partsammansatt utskott från Arbetsmiljönämnden utser pristagaren och rektor delar ut priset på Arbetsmiljödagen.