Coronaviruset och resor, visum och tillstånd

Den globala COVID-19-pandemin fortsätter att påverka internationella studenter och personal vid KI. Följande är en sammanfattning av de senaste uppdateringarna. Håll dig informerad!

Läs alltid Information om coronaviruset till medarbetare och studenter först

Internationella doktorander och forskare som vistas i Sverige

Om du behöver stanna längre i Sverige än ursprungligen planerat eller behöver lämna Sverige tidigare:

Visum och uppehållstillstånd

Huvudregeln är att om du redan har ett uppehållstillstånd måste du ansöka om förlängning innan ditt nuvarande tillstånd löper ut. Du kan stanna i Sverige och vänta på ett nytt beslut. Observera att du måste komma överens med din handledare eller gruppledare om ev. förlängning och få dokument som ska bifogas ansökan. Alternativt ansöka om uppehållstillstånd för besök nedan. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Om du har ansökt om förlängning av ditt uppehållstillstånd och har lämnat biometri för uppehållstillståndskort, men behöver resa hem innan du får beslutet, bör du kontakta din handläggare vid Migrationsverket samt om möjligt be någon kolla din post i Sverige. Normalt skickas beslutet och UT-kortet till hemadressen i Sverige

Om du besöker Sverige men behöver stanna längre än ditt visum eller uppehållstillstånd är giltigt:

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning av ditt besök innan din viseringsfria tid, ditt visum eller uppehållstillstånd har gått ut så har du rätt att stanna kvar i Sverige till Migrationsverket har fattat ett beslut. Obs! Du får inte ha anställning när du har uppehållstillstånd för besök. 

Reserestriktioner

UD förlänger avrådan till 31 maj 2021 för länder utanför EU, EES och Schengen. 

KI Housing

Information till boende hos KI Housing

Internationella doktorander och forskare som ska resa in i Sverige för att börja studera eller forska

Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Beslutet gäller från och med den 19 mars 2020 och förlängs till 31 maj 2021. 

Regeringen: beslut den 24 mars 2021

Polisen: Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin

Observera att de flesta icke EU medborgare behöver ett uppehållstillståndskort för att kunna resa in i Sverige. Vissa svenska utlandsbeskickningar / ambassader kan vara stängda på grund av pandemin. Man har för avsikt att öppna så snart situationen tillåter.

Tänk på att

  • hålla kontakt med din närmaste chef eller handledare vid KI samt HR
  • kontakta den närmaste svenska ambassaden eller konsulatet för mer information om gällande bestämmelserna. Obs ökad risk för otillgänglighet på ambassader, kolla Swedenabroad.se först
  • kolla reserestriktioner i landet du ska resa ifrån samt transit 
  • kolla reserestriktioner hos ditt flygbolag
  • kontakta KI Housing om du har kontrakt men ditt ankomstdag ändras

Kontakter

Gränspolisen (inreseförbudets praktiska konsekvenser): bordercontrol.arlanda@polisen.se 

UD (utsänd personal som vill resa hem): ud-kc-resefragor@gov.se, telefon 08-405 92 00