Birgitta och Carl-Axel Rydbecks Forskningsanslag för pediatrisk forskning

Karolinska Institutet utlyser härmed forskningsanslag för pediatrisk forskning ur Birgitta och Carl-Axel Rydbecks forskningsdonation.

Ändamål

Donationen avser forskning inom pediatrik, med särskilt fokus på reproduktion och fertilitet.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare som är anknutna till Karolinska Institutet.

Belopp

Bidrag på upp till 1 miljon kronor kan beviljas för ett år. Du kan aldrig få mer än sökt belopp.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla en forskningsbeskrivning på maximalt 15 000 tecken (ca 4 A4-sidor), en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (ca 1 A4-sida), eventuella etiska överväganden samt en budget där även indirekta kostnader ska anges. Utöver detta finns separat möjlighet till bilduppladdning, maximalt 4 MB.

Följande bilagor ska bifogas:

  1. Publikationslista. Sökande ska dels ange de 10 mest relevanta publikationerna för ansökan och dels bifoga en fullständig publikationslista för de senaste 5 åren, innehållande endast originalpublikationer. 
  2. För den som har tilldelats medel ur stiftelsen tidigare måste en progressrapport bifogas den aktuella ansökan för att beaktas.

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 9 – 23 januari 2024. Ansökan öppnar klockan 10.00 den 9 januari och stänger klockan 14.00 den 23 januari.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Kommittén för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i mars.

Återrapportering

Efter dispositionstidens slut ska ni gå in i Prisma och bekräfta huruvida ni har använt pengarna, eller åtminstone påbörjat användningen av pengarna, eller ej. Har ni inte använt pengarna alls under dispositionstiden ska dessa betalas tillbaka till Stiftelser & Donationer.

Återrapportering sker via Prisma ca 12 månader efter att pengarna betalats ut. Ni kommer få ett meddelande via mail när det är dags att rapportera.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se

Charlotte Svanberg
2024-01-04