Beställningsportal IT-tjänster

I den här pilotfilmen visar vi hur du beställer IT-tjänster i den nya beställningsportalen. Obs! Portalen är inte driftsatt.

Beställningsportalen pilottestas nu av utvalda institutioner och kommer lanseras under 2023.

Beställningsportalen IT

FT
Innehållsgranskare:
Daniel Ståhl
2023-02-21