Beställ IT-tjänster

Karolinska Institutet erbjuder IT-drifttjänster som institutioner och deras anställda kan använda sig av. Tjänsterna innefattar bland annat säker serverdrift, lagring och möjligheten att dela arbetsfiler med kollegor eller externa samarbetspartner.

Servrar

Virtuell server (Infrastructure as a Service, IaaS)

IaaS Virtuell Server är en tjänst för dig som har behov av en server. En av fördelarna med en virtuell server är att du själv bestämmer hur servern ska vara konfigurerad och betalar bara för den kapacitet som behövs.

Tjänsten kan beställas i två versioner. IaaS Virtuell server och IaaS Virtuell server plus.

I grundtjänsten IaaS Virtuell Server tillhandahåller IT-avdelningen hårdvaran för servern och kan hjälpa till med installationen av operativsystemet.

I IaaS Virtuell server plus hanterar IT-avdelningen även uppdatering av operativsystem, installation och uppdatering av viruskydd, samt den lokala brandväggen. I plustjänsten kopplas servern även till KI:s Active Directory så att du kan logga in med ditt KI ID.

IaaS eller IaaS+?

 • IaaS Virtuell server passar för forskargrupper, institutioner eller core-faciliteter som har behov av en server och kan drifta den själva.
 • IaaS Virtuell Server plus passar för forskargrupper, institutioner eller core-faciliteter som har behov av en server och vill ha lite mer hjälp med att hantera den och få servern kopplad till KI:s Active Directory (AD).

IaaS Virtuell Server

Detta ingår i tjänsten

 • Hyra av serverkapacitet i form av vCPU:er, RAM och lagring. Beställaren definierar själv konfigurationen efter behov. 
 • Du kan få lagring på servern som SSD och SATA lagring.
  SSD är den snabbaste lagringen som är möjlig för servern och det är rekommenderat att använda det för operativsystemet och de applikationer som ska köras på servern. Behöver du mycket lagring kan du beställa till SATA-lagring. Den monteras som en separat disk på servern.
 • Beställaren har administratör/root-rättigheter för servern. 
 • Servern kan sättas upp med
  • Windows Server 2016
  • Windows server 2019
  • CentOS
  • Debian
  • Ubuntu server
  • Annat operativsystem. Beställaren kan behöva tillhandahålla installationsmedia för det här valet.
 • Backup av servern med snapshots en gång per dygn ingår. Backupen sparas i 30 dagar.  
 • Servrarna har failover, vilket innebär att om underliggande hårdvara får ett fel startas servern upp igen i ett annat datacenter. Vid failover kan tjänster som körs på servern komma att avbrytas. Beställaren behöver verifiera att tjänsterna fungerar när servern har startats i det andra datacentret. 

Viktigt att veta om tjänsten

 • Beställaren ansvarar för serverns drift och säkerhet. Det innebär att säkerställa att operativsystemet är uppdaterat och att virusskydd med uppdateringar av definitionsfiler och antivirus ska vara installerade. 
 • Den lokala brandväggen ska vara aktiverad. Ändringar i den lokala brandväggen sköts av beställaren.  
 • I beställarens ansvar ingår att uppfylla KI:s och IT-avdelningens policies/regler/riktlinjer för IT-säkerhet
 • Applikationsinstallation, drift eller support sköts inte av IT-avdelningen. 
 • Beställaren ansvarar för alla tjänster och applikationer som installeras på servern. 
 • Servern måste ha VMware Tools installerat. 
 • Kopplar man andra lagringslösningar (som t.ex. central lagring) till servern sköts backup av data enligt rutinerna för den tjänsten.  
 • IT-avdelningen förbehåller sig rätten att isolera servern från resten av nätverket om en säkerhetsrisk identifieras. 

Miljö och säkerhet

Lagringsservrarna är placerade i ett professionellt datacenter, vilket innebär

 • Fysiskt skydd, samt kylning, avbrottsfri kraft med UPS och diesel 
 • Energieffektivitet jämfört med servrar andra miljöer så som kontor 

Support

Priser

Uppsättningskostnad: 1000 SEK (engångskostnad)

  Priser
  Komponent Pris/år
  vCPU 510 SEK/st/år
  RAM 110 SEK/st/år
  Lagring SSD 8,15 SEK/GB/år
  Lagring SATA 3,3 SEK/GB/år
  Licens för Windows Server 120 SEK/år per 2 vCPU:er
  GPU 824 SEK/GB/år

  Överenskommelsen gäller tillsvidare med en uppsägningstid på tre (3) månader.

  Exempelserver 1:
  2 vCPU:er, 4 GB RAM och 100 GB SSD lagring kostar ca 189,6 SEK/månad. Med Windows Server tillkommer 10 SEK/månad.

  Exempelserver 2:
  4 vCPU:er, 8 GB RAM och 100 GB SSD lagring kostar ca 311,3 SEK/månad. Med Windows Server tillkommer 20 SEK/månad.

  Beställning och leverans

  • Beställ en virtuell server genom att skapa ett ärende och skicka den ifyllda beställningsblanketten via KI IT Självserviceportal
  • Ange önskat namn på servern. Namnet kan tilldelas om det är ledigt, fungerar med övrig infrastruktur och passar med tjänsten som servern ska användas till.
  • Leveranstiden för tjänsten är ca fem arbetsdagar. Längre leveranstid kan förekomma vid beställning av server med mer kraftfull konfiguration pga leveranstider för hårdvara.
  • När du beställer servern måste du även beställa en öppning i KI:s brandvägg.
  • För ändringar, använd ändringsblanketten och skicka den via KI IT Självserviceportal 

  Beställningsblankett IaaS Virtuell Server

   IaaS Virtuell Server plus

   Detta ingår i tjänsten

   • Hyra av serverkapacitet i form av vCPU:er, RAM och lagring. Beställaren definierar själv konfigurationen efter det behov som finns.
   • Beställaren har administratörs/root rättigheter för servern.
   • Servern kan installeras med senaste releasen av följande operativsystem:
    • Windows Server 2016
    • Windows server 2019
    • CentOS
    • Debian
    • Ubuntu server
   • Backup av virtuella servern ingår och sker med snapshots. Backupen sker en gång per dygn och sparas i 30 dagar.
   • Servrarna har failover, vilket innebär att om underliggande hårdvara får ett fel startas servern upp igen i ett annat datacenter. Tjänster som körs på servern kan avbrytas om det här sker. Beställaren behöver verifiera att tjänsterna fungerar när servern har startats i det andra datacentret.
   • Uppdatering av operativsystem ingår.
   • Installation av virusskydd med uppdateringar av definitionsfiler och antivirus ingår.
   • Den lokala brandväggen på servern konfigureras av IT-avdelningen.
   • Koppling till KI:s AD.
   • Administration av servern måste ske från KI-nätverk eller via VPN. Externa parter som behöver administrera servern behöver beställa ett supportkonsultkonto.

   Viktigt att veta om tjänsten

   • Institutioner som inte ingår i Samordnad IT behöver ett lagringsavtal med IT-avdelningen.
   • Konfiguration av den lokala brandväggen på servern sköts av IT-avdelningen. Skapa ett ärende på KI IT Självserviceportal och beställ en ändring. 
   • När du beställer servern måste du även beställa en öppning i KI:s brandvägg.
   • I beställarens ansvar ingår att uppfylla KI:s och IT-avdelningens policies/regler/riktlinjer för IT-säkerhet.
   • Applikationsinstallation, drift eller support sköts inte av IT-avdelningen. Beställaren ansvarar för alla tjänster och applikationer som installeras på servern, inklusive uppdatering av dessa.
   • Servern måste ha VMware Tools installerat.
   • Den lokala brandväggen får inte stängas av.
   • Tjänsten går bara att beställa med den senaste releasen av de tidigare angivna operativsystemen.
   • Kopplar man andra lagringslösningar till servern så sköts backup av data enligt rutinerna för den tjänsten.
   • IT-avdelningen förbehåller sig rätten att isolera servern från resten av nätverket om en säkerhetsrisk identifieras.

   Miljö och säkerhet

   Lagringsservrarna är placerade i ett professionellt datacenter, vilket innebär

   • Fysiskt skydd, samt kylning, avbrottsfri kraft med UPS och diesel
   • Energieffektivitet jämfört med servrar andra miljöer så som kontor 

   Support 

   Priser 

   • Uppsättningskostnad: 1000 SEK (engångskostnad)
   • Löpande kostnad: 6000 SEK/år
   Priser komponent per år
   Komponent Pris/år
   vCPU 510 SEK/st/år
   RAM 110 SEK/st/år
   Lagring SSD 8,15 SEK/GB/år
   Lagring SATA 3,3 SEK/GB/år
   Licens för Windows Server 120 SEK/år per 2 vCPU:er
   GPU 824 SEK/GB/år

   Överenskommelsen gäller tillsvidare med en uppsägningstid på tre (3) månader. 

   Exempelserver 1: 
   2 vCPU:er, 4 GB RAM och 100 GB SSD lagring kostar ca 689,6 SEK/månad (189,6 SEK/månad för server och 500 SEK/månad plus tjänst). 
   Med Windos Server tillkommer 10 SEK/månad 

   Exempelserver 2: 
   4 vCPU:er, 8 GB RAM och 100 GB SSD lagring kostar ca 811,3 SEK/månad. (311,3 SEK/månad för server och 500 SEK/månad plus tjänst). 
   Med Windos Server tillkommer 20 SEK/månad 

   Beställning och leverans 

   Beställningsblankett IaaS Virtuell Server plus

    Co-location

    Co-location är en plats för en server i en professionell datahall. Co-location används när man inte kan virtualisera servern. För virtuella servrar, se tjänsten IaaS Virtuell Server.

    För vem passar tjänsten?

    Co-location passar grupper, institutioner och core faciliteter på Karolinska Insitutet som har servrar som inte kan virtualiseras.

    Detta ingår i tjänsten

    • Plats i ett serverrack med två strömkablar och en nätverksanslutning per server.
    • Datacenter som är utrustat är utrustat med reservkraft, branddetektering och utrustning för släckning.
    • Tillgång till serverhallen tillsammans med en av IT-avdelningens tekniker.

    Viktigt att veta om tjänsten

    • Tjänsten co-location är till för serverar som kan monteras i standardserverrack och som inte kan virtualiseras.
    • Om du vill få tillgång till serverhallen, kontakta IT-avdelningen genom att skapa ett ärende på KI IT Självserviceportal minst en arbetsdag i förväg. En av IT-avdelningens tekniker kommer att följa med dig.
    • Beställaren ansvarar för:
     • serverns drift och säkerhet. Det innebär att säkerställa att operativsystemet är uppdaterat och att virusskydd med uppdateringar av definitionsfiler och antivirus ska vara installerade.
     • att uppfylla KI:s och IT-avdelningens policies/regler/riktlinjer för IT-säkerhet.
     • alla tjänster och applikationer som installeras på servern.
     • beställning och leverans av server till datacenter.
     • upphämtning och återvinning av servern när den passerat sin livscykel. Mer information om återvinning.
    • Användaren ska anmäla fel och andra incidenter skyndsamt till IT-supporten.
    • IT-avdelningen förbehåller sig rätten att isolera servern från resten av nätverket i fall en säkerhetsrisk identifieras.
    • Överenskommelsen gäller tillsvidare med en uppsägningstid på tre (3) månader.

    Miljö och säkerhet

    Lagringsservrarna är placerade i ett professionellt datacenter, vilket innebär

    • Fysiskt skydd, samt kylning, avbrottsfri kraft med UPS och diesel
    • Energieffektivitet jämfört med servrar andra miljöer så som kontor

    Support

    Priser

    • 3000 SEK/U/år
    • Uppsättningskostnad 1000 kr (engångskostnad) 
    • Nätverkskoppling 554 SEK/ GB/s /år (554 SEK per gigabit per sekund per år)
    • Pris- och villkorsförändringar kommuniceras minst tre (3) månader innan de blir gällande.

    Beställning och leverans

    Förfrågan om Co-location

    Backup as a Service (BaaS)

    Backup as a Service (BaaS) är en tjänst för dig som behöver backa upp en eller flera servrar. Du kan själv koppla upp dig till servern och sätta igång backupen.

    För vem passar tjänsten?

    Tjänsten Backup as a Service passar anställda, anknutna eller grupper på Karolinska Institutet som är i behov av backup till existerande servrar.

    Detta ingår i tjänsten

    • BaaS är baserat på IBM Tivoli Storage Manager (TSM) och Cristie’s Bare Machine Recovery för TSM (TBMR).
    • Mycket snabb återställningen av säkerhetskopior tack vare 100 procent diskbaserad lagring med hjälp av Cristie’s TBMR.
    • Omfattande stöd för databaser och applikationer, såsom MS SQL, MySQL, DB2 och MS Exchange.

    Viktigt att veta om tjänsten

    • Institutioner som inte ingår i Samordnad IT behöver ett lagringsavtal med IT-avdelningen.
    • Servern som ska backas upp behöver ha en TSM klient installerad.
    • Serverns ägare ansvarar för att backa upp servern.IT-avdelningen rekommenderar att ägaren kontrollerar loggarna för att säkerställa att backupen genomfördes korrekt.

    Miljö och säkerhet

    • Backupservrarna är placerade i ett professionellt datacenter, vilket innebär
     • Fysiskt skydd, samt kylning, avbrottsfri kraft med UPS och diesel
     • Energieffektivitet jämfört med servrar andra miljöer så som kontor

    Support

    För felanmälan och support kontakta IT-supporten.

    Priser

    • 1,31 kr/GB/månad

    Beställning och leverans

    • Beställ BaaS genom att fylla beställningsblanketten och skicka den via KI IT Självserviceportal 
    • När IT-avdelningen har registrerat servern får du lösenordet för att kunna börja använda tjänsten.
    • Leveranstid för tjänsten är ca fem arbetsdagar.

    Lagring och delning

    Central lagring

    Central lagring innebär lagring av data och filer på Karolinska Institutets lagringsserverar. Det finns fyra olika alternativ för var man kan lagra filer och data, beroende på vem som ska komma åt informationen: användarnas hemkatalog (H:), gruppernas gemensamma mappar (G:), projektmappar (P:) och labb-mappar (L:).

    För vem passar tjänsten?

    Tjänsten passar för institutioner, grupper och användare på Karolinska Institutet. Användaren måste vara anställd eller anknuten på KI och ha ett KI ID, samt ha behörighet för åtkomst till respektive lagringsyta.

    Detta ingår i tjänsten

    • Användarnas hemkataloger (H:): Användarens personliga lagringsyta som bara den enskilde användaren kommer åt.
    • Gruppernas gemensamma katalog (G:): Tillgången till mappen styrs av vilka som är anställda eller anknutna till gruppen. När en ny person börjar i gruppen får den automatisk tillgång till mappen och förlorar tillgången när den slutar.
    • Projektmapparna (P:): Beställaren kan själv välja vilka som ska ha tillgång till lagringsytan. Den är inte låst på grupper eller institution. Projektmappar passar för samarbeten och projekt mellan grupper eller institutioner.
     Mappens ägare kan själv sätta rättigheter för undermapparna som skapas. I så fall ansvarar ägaren själv för behörighet till mappen och dess undermappar.
    • Labb-mappar (L:): Lagringsyta med tillgång från labb-nätverken. Om du inte redan har en mapp på L: kan du beställa en mapp hos IT-supporten, antingen till dig själv eller som samarbetsmapp mellan flera användare.

    Viktigt att veta om tjänsten

    • För att kunna använda lagringsytorna behöver användaren ha ett KI ID och vara behörig för de olika typerna av lagringsyta.
    • För att nå lagringsservrarna måste du vara ansluten till ett internt KI-nätverk eller använda VPN.
    • För att använda tjänsten behöver institutionen ha ett lagringsavtal med IT-avdelningen, om institutionen inte ingår i Samordnad IT.

    Miljö och säkerhet

    • Lagringsservrarna är placerade i en professionell datahall, vilket innebär
     • Redundans i och med servar både i Solna och Flemingsberg
     • Fysiskt skydd, samt kylning, avbrottsfri kraft med UPS och diesel
     • Energieffektivitet jämfört med servrar andra miljöer så som kontor
    • Skydd av servrar med antivirus

    Support

    Priser

    • 1,29 SEK/GB/År
    • Lagring överstigande 70 TB per institution (inkluderar även S3 och KI Cloud) debiteras institutionen via Companion kvartalsvis
    • Pris- och villkorsförändringar kommuniceras minst tre (3) månader innan de blir gällande

    Beställning och leverans

    • Karolinska Institutets lagringsservrar är tillgängliga för alla institutioner inom Samordnad IT.
    • Övriga institutioner kan få tillgång till lagringen genom att skriva ett lagringsavtal med IT-avdelningen.
    • Beställ central lagring genom att skicka den ifyllda beställningsblanketten ärende via KI IT Självserviceportal

    KI Cloud

    KI Cloud är en molntjänst där data lagras och säkerhetskopieras inom IT-avdelningens datacenter. Du kan komma åt dina filer från datorn, telefonen eller andra mobila enheter och webben. Du kan också enkelt dela filer både med kollegor inom KI och med kollegor och samarbetspartner som inte arbetar på Karolinska Institutet.

    För vem passar tjänsten?

    Anställda och anknutna på Karolinska Institutet har ett KI Cloud-konto.

    Detta ingår i tjänsten

    • Lagring och delning av data via servrar som hanteras av KI.
    • 100 GB lagring gratis fördelad på KI Cloud och lagringsservrarna H:, G:, P:, L:.

    Viktigt att veta om tjänsten

    • För att använda KI Cloud behöver du ha ett KI ID.
    • Data på KI Cloud lagras på KI:s egna servrar.

    Miljö och säkerhet

    • Lagringsservrarna är placerade i en professionell datahall, vilket innebär
     • Redundans i och med servar både i Solna och Flemingsberg
     • Fysiskt skydd, samt kylning, avbrottsfri kraft med UPS och diesel
     • Energieffektivitet jämfört med servrar andra miljöer så som kontor
    • Skydd av servrar med antivirus

    Support

    Priser

    • 1,34 SEK/GB/år
    • Lagring överstigande 70 TB per institution (inkluderar även S3 och Central lagring) debiteras institutionen via Companion kvartalsvis
    • Pris- och villkorsförändringar kommuniceras minst tre (3) månader innan de blir gällande

    Beställning och leverans

    Du behöver inte beställa KI Cloud för att börja använda det. Logga in på https://owncloud.ki.se/ med ditt KI ID och lösenord för att komma igång.

    S3-lagring

    S3-lagring är en tjänst för dig som behöver lagra stora mängder data och kan använda S3-protokollet eller har ett instrument som använder S3-protokollet.

    Du måste tilldela rättigheter till användarna som ska ha tillgång till datat som lagras i S3. Det kan vara både personer inom och utanför KI.

    För vem passar tjänsten?

    Tjänsten passar för institutioner, grupper, användare och core-faciliteter på Karolinska Institutet.

    Detta ingår i tjänsten 

    • Tenant i KI:s S3-miljö för att hantera S3-lagringen. En tenant är en domän i S3 miljön. Administratörskontot för en tenant är kontot som skapar användarkonton och delar ut rättigheter till lagringen. Detta konto skapar också de buckets som behövs för lagringen.
    • Möjligheten att skapa buckets i S3-lagringen. En bucket i S3 är en container där data (objekt) och metadata sparas och liknar en mapp för filer.
    • Administratören kan skapa konton/användare för sin tenant och använda dem för att tilldela rättigheter till lagringen.
    • Konton går att skapa för användare inom och utanför KI.
    • Tillgång till data i S3 både från KI:s och andra nätverket.

    Viktigt att veta om tjänsten

    • Du kan aktivera versionshantering. För varje version skapas en kopia av filen. Du betalar då för lagringsutrymmet kopiorna tar.
    • Lagringen i S3 har geografisk redundans, genom spegling mellan två datahallar.
    • Det krävs inget KI ID för att få tillgång till S3-lagringen. Det är användarnas konton i S3-tenanten som används för verifiering.
    • IT-avdelningen bistår inte med att sätta upp S3-lagringen på kundens sida.

    Miljö och säkerhet

    Lagringsservrarna är placerade i en professionell datahall, vilket innebär

    • Redundans i och med servar både i Solna och Flemingsberg
    • Fysiskt skydd, samt kylning, avbrottsfri kraft med UPS och diesel
    • Energieffektivitet jämfört med servrar i andra miljöer som till exempel kontor

    Support

    Priser

    • 1,34 SEK/GB/år
    • Lagring överstigande 70 TB per institution (inkluderar även Central Lagring och KI Cloud) debiteras institutionen via Companion kvartalsvis
    • Pris- och villkorsförändringar kommuniceras minst tre (3) månader innan de blir gällande


    Beställning och leverans

    • Fyll i beställningsblanketten och skicka in den genom att skapa ett ärende på KI IT Självserviceportalen 
    • Leveranstid vid lägre volymer är fem arbetsdagar.
    • Leveransen vid större volymer kan ta längre tid eftersom IT-avdelningen då behöver bygga ut systemet.

    Mer information

    Managed File Transfer (MFT)

    Managed FIle Transfer (MFT) är en tjänst för att på ett säkert och kontrollerat sätt dela och ta emot data både med KI-personer och personer utanför KI.
    Data som läggs på tjänsten kommer att vara aktivt i 30 dagar, efter de 30 dagarna kommer datat raderas.

    För vem passar tjänsten?

    MFT är en tjänst som passar forskargrupper, institutioner, core faciliteter och andra användare på KI som på ett säkert sätt behöver dela data med andra.

    Detta ingår i tjänsten

    • Möjligheten att på ett säkert sätt dela ut data till personer på KI eller utanför KI.
    • Möjligheten att på ett säkert sätt ta emot data från personer på KI eller utanför KI.
    • MFT är tillgängligt via HTTPS (webbläsare) och SFTP (applikation).

    Viktigt att veta om tjänsten

    • Tjänsten är inte till för lagring utan bara för att dela och ta emot data.
    • Data på MFT-tjänsten kommer att vara aktivt i 30 dagar, efter det kommer den att tas bort.
    • Inloggning på tjänsten sker med e-postadress, lösenord och MFA

    Miljö och säkerhet

    Lagringsservrarna är placerade i en professionell datahall, vilket innebär

    • Redundans i och med servar både i Solna och Flemingsberg
    • Fysiskt skydd, samt kylning, avbrottsfri kraft med UPS och diesel
    • Energieffektivitet jämfört med att ha servrar andra miljöer så som kontor

    Support

    För felanmälan och support kontakta IT-support via KI IT Självserviceportal

    Priser

    Tjänsten ingår i IT-avgiften.

    Beställning och leverans

    • Det behövs ingen beställning för att börja använda MFT.

    EduPrint

    EduPrint är Karolinska Institutets utskriftstjänst.

    För vem passar tjänsten?

    Alla medarbetare och studenter som har ett KI-kort och ett KI ID kan använda EduPrint.

    Detta ingår i tjänsten

    • Utskrifter, scanning och kopiering.
    • Leverans och installation av skrivare.
    • Service av skrivare.
    • Drift och support av utskriftssystemet.
    • Tjänsten omfattar leverans av toner och häftklammer till angiven leveransadress, men inte utbyte och påfyllnad av dessa.

    Viktigt att veta om tjänsten

    • Användaren måste ha ett KI ID och KI-kort.
    • Skrivare och datorn som används för att skicka skrivaruppdraget måste vara anslutna till KI:s nätverk.
    • Datorn som skickar uppdraget måste vara en KI-dator (vara del av IT-avdelningens Active Directory) eller ha utskriftsklienten installerad. Du kan också skriva ut via webbportalen Papercut.

    Miljö och säkerhet

    • Du betalar för det faktiska antal sidor du skriver ut, vilket leder till både en kostnadsbesparing och mindre miljöpåverkan.
    • Leverantören Ricoh är specialiserad på skrivare och tillhandahåller hela infrastrukturen och säkerheten för systemet.

    Support

    • För felanmälan och support skapa ett ärende på KI IT Självserviceportalen 
    • Vid fysiska fel av skrivaren kan en Ricoh-tekniker felsöka på plats.
    • Toner levereras till angiven leveransadress.
    • För att begära adressändring vid flytt av skrivare så använd EduPrint flytt/adressändringsblanketten.

    Priser

    Kontakta IT-supporten för mer information om priser för utskriftstjänsten.

    Priser per utskrift:

    • A4 svartvitt 0,151 kr
    • A4 färg 0,534 kr
    • A3 svartvitt 0,290 kr
    • A3 färg 1,067 kr
    • Scan 0,151 kr

    Beställning och leverans

    • Beställ EduPrint genom att fylla i beställningsformuläret samt godkännande följande uppgifter och skicka dem genom skapa ett ärende på KI IT Självserviceportal
     • Kontaktperson på institutionen (namn, mejladress och telefon)
     • Antal skrivare
     • Antal användare
     • Uppskattat antal utskrifter per användare/månad
     • Leveransadress (hus, våningsplan, rumsnummer)
     • Nummer på det närmaste nätverksuttaget
     • Önskat leveransdatum (tidigast om 6 veckor)
    • Du kommer att kontaktas av en kundansvarig från IT-avdelningen för att skriva avtal.
    • Leveranstid för skrivare från leverantören Ricoh är ca sex veckor.

    Licenshantering

    IT-avdelningen beställer och hanterar licenser för program för hela Karolinska Institutet.

    För vem passar tjänsten?

    Anställda och anknutna på Karolinska Institutet

    Detta ingår i tjänsten

    • Förhandling av både nya och befintliga licensavtal för programvaror, samt underhåll av avtalen.
    • Inköp av licenser från i avtalen bestämda återförsäljare.
    • Distribution av licensierad programvara. Användaren kan ladda ner program i Software Center (PC) eller Self Service (Mac), eller manuellt med hjälp av IT-supporten eller institutionens licensansvarig.
    • Uppföljning och inventering av licenser med bland annat licenshanteringsverktyget Snow.

    Viktigt att veta om tjänsten

    Följande krav gäller för att få använda licenser inköpta via KI:

    • Datorn som licensen ska användas på måste vara inköpt med KI‑medel.
    • Datorn måste ha en Snow-agent installerad. Den används bl.a. för att säkerställa att KI har rätt antal licenser för våra datorer.

    Det är viktigt att vi på Karolinska Institutet efterlever våra licensavtal med programvaruleverantörerna. I annat fall löper KI ekonomiska risker, så som viten och skadestånd. Vi riskerar även att förlora rätten att använda licenser som är avsedda för lärosäten.

    Tilläggstjänster

    IT-avdelningen kan köpa in vissa licenser som idag inte finns i Wisum eller ett annat befintligt avtal. Användaren vänder sig till IT-supporten vid behov.

    Support

    För felanmälan och support skapa ett ärende på KI IT Självserviceportal

    Priser

    • Priser för respektive programvara finns i beställningsportalen Wisum.
    • Institutionen faktureras två till fyra ggr/år i efterskott.

    Beställning och leverans

    Användaren beställer licensen via beställningsportalen Wisum och kan sedan ladda ner program i Software Center (PC) eller Self Service (Mac), eller manuellt med hjälp av IT-supporten eller institutionens licensansvarig.

    Mer information om tjänsten

    Lista över tillgängliga programvarulicenser

    Office 365

    Office 365 är en prenumerationstjänst från Microsoft som innehåller bland andra programmen Word, Excel, Powerpoint och Outlook. Office 365 innefattar även vissa molnbaserade tjänster så som lagringslösningen OneDrive och samarbetsverktyget Teams.

    Du kan nå programmen i Office 365 både från din dator och mobila enheter när du är uppkopplad. Office 365 fungerar både för Mac, PC och mobila enheter med iOS och Android.

    För vem passar tjänsten?

    Anställda och studenter med Mac, PC, iOS- eller Androidenheter kan använda Office 365.

    Detta ingår i tjänsten

    • Exempel på inkluderade program:
     • Word
     • PowerPoint
     • Excel
     • Outlook
     • Teams
     • OneDrive (5 TB för medarbetare, 1 TB för studenter, lagring inom EU)
     • Sharepoint
    • Arbete i programmen online och offline
    • Installation på fem enheter (behöver inte vara KI-enheter)

    Viktigt att veta om tjänsten

    • Du måste ha ett KI ID för att kunna nyttja verktyget.
    • För att få verktygets fulla potential måste du vara uppkopplad. Du kan nå verktyget via portal.office.com i din webbläsare.

    Tilläggstjänster

    • Du kan köpa till verktyg (t.ex. Visio) som inte ingår i standardutbudet via beställningsverktyget Wisum.

    Miljö och säkerhet

    • Som anställd behöver du kunna logga in med tvåfaktorautentisering (lösenord och kod som genereras av en app eller som du får via sms).
    • Dokument sparas i OneDrive som är Microsofts lagringstjänst i molnet. Data sparas inom EU.

    Support

    Priser

    Tjänsten ingår i IT-avgiften. Det tillkommer ingen extra kostnad när du använder Office 365.

    Beställning och leverans

    Du behöver inte beställa Office 365, eftersom tjänsten ingår i IT-avgiften. Du kan beställa verktyget som inte ingår i standardutbudet via Wisum.

    Mer information om tjänsten

    KI-klient Karyon

    ”Karyon” är Karolinska Institutets kvalitets- och miljöcertifierade standarddator. Med standarddatorn kan medarbetare enkelt och effektivt utföra sina dagliga arbeten med åtkomst till centrala IT-tjänster som till exempel lagring och e-post.

    Tjänsten bygger på godkända förvalda certifierade datormodeller för PC och Mac.

    Tjänstens fokus

    • Tjänsten har fokus på miljö, hållbarhet och säkerhet
    • Tjänsten medför mindre administration för anställda på institutionerna
    • Tjänsten stödjer upprätthållandet av gemensamma och tydliga rutiner och regelverk för hur en dator beställs, används och sedan utrangeras
    • Tjänsten uppnår en säker, stabil och kostnadseffektiv IT-miljö via automatisering och standardisering.

    För vem passar tjänsten

    Tjänsten riktar sig till alla anställda och anknutna på KI som ingår i projektet Samordnad IT.

    Användaren får tillgång till tjänsten:

    • Genom inloggning med KI-id på ett klientnätverk mot KI:s centrala domän

    Detta ingår i tjänsten

    Tjänsten hanteras från centrala plattformar vilket ger tillgång till följande:

    • Automatiserad installation för certifierade Windows- och Mac-datormodeller
    • Tillgång till centrala programbibliotek via självbetjäningsportaler
    • Tillgång till centrala Office365-tjänster (Exchange Online, Office ProPlus, Teams & Planner)
    • Tillgång till centrala och molnbaserade lagringsytor. Användaren ansvarar för att spara dokument och data på de av IT-avdelningen rekommenderade lagringsytor som tjänsten ger åtkomst till.
    • Löpande backup av lokala data som lagras på skrivbord och dokumentkatalog (OneDrive)
    • Central hantering av diskkryptering, vid förlorad dator är informationen skyddad
    • Central hantering av OS-uppdateringar, säkerhetsuppdateringar och antivirus
    • Distansarbete medges via funktionen ”Always On VPN" (Microsoft) alternativt AnyConnect (Cisco)
    • Klientsupport (inkl. fjärrsupport) erhålls via tjänsten från ITA
    • Hårdvaru- och applikationsinventering
    • Hårdvarugarantin på en standarddator är tre år

    Support

    För felanmälan och support skapa ett ärende på KI IT Självserviceportal. Ofta kan felavhjälpning göras via fjärrstyrning vilket gör att du snabbt får hjälp med ditt problem.

    • Ominstallation/felsökning vid problem med operativsystem
    • Felsökning hårdvara
    • Felsökning/hjälp med anslutningar till övriga tjänster
    • Rådgivning vid köp av datorer/kringutrustning
    • Vid hårdvaruproblem erbjuds lånedator under tiden ordinarie dator är på reparation

    Beställning

    Beställning av tjänsten görs av behörig beställare på institutionen genom kontakt med IT-avdelningens BRM-grupp 

    • Utbudet av tjänstens godkända standarddatormodeller finns att beställa på medarbetarportalen i Wisum.

    Priser

    • Tjänsten bekostas av klientsupportöverenskommelsen och kostar 3240 kr/år (270 kr per klient och månad).

    Livscykelhantering av datorer

    Tjänsten livscykelhantering gör det möjligt att hyra en dator med en fast månadskostnad i stället för att köpa den via Wisum. Du kan välja mellan någon av de PC- eller MAC-datorer IT-avdelningen har certifierat för på klientplattformen Karyon och ha datorn i 36 månader. Därefter byts datorn ut mot en ny och din gamla dator skickas tillbaka till leverantören och återanvänds. 

    Fördelar för klimat, miljö och ekonomi

    • En effektiv livscykelhantering av hårdvaran vilket innebär att kostnaden över de 36 månaderna blir lägre än att köpa och skriva av datorn under samma period.
    • Datorer återgår till leverantören efter 36 månader och kan återanvändas hos andra organisationer som inte ställer samma krav på prestanda och tillförlitlighet.
    • Datorer och IT-utrustning som inte går att använda återvinns enligt miljöcertifierade processer vilket innebär att materialet kan komma till användning i nytillverkning.
    • Effektiviserade och tillförlitliga leveranser​​​​​

    Att införskaffa datorer på detta vis ger betydande vinster för klimatet och miljön och är en del i KI:s arbete för att nå målen satta för hållbar utveckling i KI:s strategi 2030.

    Läs mer om livscykelhantering av datorer

    AV-vagnar, IT-avdelningen
    Mobil konferensutrustning

    Mobil konferensutrustning 

    En mobil konferensutrustning är en enhet med skärm, webbkamera och kablage tänkt att nyttjas i konferensrum för alla datorer med USB och HDMI-uttag. Då ITA ansvarar för hårdvara, support och underhåll kan vi erbjuda en smidig och lättanvänd videokonferensutrustning. Leveranstid är ca 1 vecka från mottagen beställning.

    För vem passar tjänsten?

    Den mobila konferensutrustningen passar dig som behöver en lättanvänd och portabel videoutrustning för till exempel ett hybridmöte eller en konferens. Framtagen för att passa mindre mötesrum eller multifunktionsytor där flexibilitet och låga investeringskostnader är av stor vikt.

    Vad ingår i tjänsten?

    • Utrustning: skärm, webbkamera och kablar
    • Installation, konfiguration och leverans av utrustning
    • Löpande underhåll och support 

    Pris

    1000 kr/mån. Avtalstid: 24 mån. 

    Support 

    ITA ansvarar för support av denna tjänst, felanmälan skickas in som ärende via Självhjälsportalen
    FAQ och hjälpartiklar kan du nå här

    RedCap

    RedCap är ett verktyg för att genomföra webbaserade undersökningar och dataanalys. Tjänsten möjliggör datainsamling i realtid och/eller offline. Efter insamlingen kan du bearbeta, strukturera, analysera dina data efter projektets behov.

    För vem passar tjänsten?

    RedCap passar för forskare som är i behov av att samla in data.

    Detta ingår i tjänsten

    • Webbgränssnitt för att använda verktyget.
    • Upplägg av så kallade projektägarkonton.
    • Uppdateringar av verktyget inklusive test av nya versioner.

    Viktigt att veta om tjänsten

    • Användaren måste ha ett KI ID eller EduID.
    • IT-avdelningen skapar projektägarkonton (minst två personer med KI ID per institution) som i sin tur kan skapa projekt. Hantering av projekten och nya användare sker av projektägaren.
    • Verktyget är webbaserad.
    • Avtal sluts institutionsvis.

    Support

    För felanmälan och support skapa ett ärende på KI IT Självserviceportal

    Priser

    • 500 kr/månad.
    • 0,66 kr/per GB lagrad data/månad.
    • Debiteras månadsvis.

    Beställning och leverans

    Beställ RedCap genom att fylla i beställningsblanketten och skicka den via KI IT Självserviceportal. Du kommer att kontaktas av en kundansvarig från IT-avdelningen för att skriva avtal.

    Wisum

    Wisum är en webbportal för beställning av upphandlade IT-produkter (datorer, datortillbehör, programvaror och telefoni mm.) som betalas med KI-medel.

    Institutionens prefekt eller AC utser attesterare som attesterar beställningar för institutionen.

    Umeå Universitet förvaltar och äger Wisum.

    För vem passar tjänsten?

    Anställda och anknutna på Karolinska Institutet kan använda Wisum.

    Detta ingår i tjänsten

    • Drift och förvaltning av beställningsportalen via Umeå Universitet.
    • Upphandling av avtal för produkter i beställningsportalen.

    Viktigt att veta om tjänsten

    • Alla medarbetare vid KI med KI ID kan komma åt webbportalen via en webbläsare.

    Support

    För felanmälan och support skapa ett ärende på KI IT Självserviceportal  Exempel på support är att stödja medarbetarna vid inköp av våra standarddatorer eller säljstöd och rekommendationer för produkter som inte ingår i standardutbudet.

    Miljö och säkerhet

    • Standarddatorer i Wisum är miljöcertifierade.
    • Medarbetarna måste ha ett KI ID för att komma åt tjänsten.

    Priser

    Tjänsten ingår i IT-avgiften. Det tillkommer ingen extra kostnad när du använder Wisum.

    Beställning och leverans

    Du behöver inte beställa Wisum. Alla med KI ID kan logga in.

    Telefoni

    Mobil anknytning (MEX)

    En mobil anknytning (MEX) är en anknytning i Karolinska Institutets växel som är kopplad till en mobiltelefon. Med en mobil anknytning får du anknytningsnummer, mobilabonnemang inklusive samtalskostnader inom Sverige samt till utlandet, telefonifunktion och hänvisningsmöjlighet till ett fast pris.

    För vem passar tjänsten?

    En mobil anknytning passar för medarbetare vid Karolinska Institutet.

    Detta ingår i tjänsten

    • Anknytning 08-524 8x xxx.
    • Mobilabonnemang.
    • Fria samtal inom Sverige samt från Sverige till utlandet.
    • Fria sms och mms till svenska abonnemang i Sverige samt utanför Sverige men inom EU/EES.
    • Surfpaket i olika storlekar inom Sverige.
    • Växeltelefonist.
    • Röstbrevlåda och notifiering via e-post eller sms.
    • Manuell hänvisning.
    • Automatisk hänvisning via röststyrning.
    • Hänvisning via webben i systemet CMG Web.
    • Automatisk telefonist (söker och kopplar till medarbetare inom universitetet när du ringer 88 888).
    • Telefonkonferenstjänst i CMG Web.

    Viktigt att veta om tjänsten

    • Som standard är roaming spärrad.
    • Löpande surf per MB är avstängt.
    • När du befinner dig i utlandet fungerar abonnemanget som ett fristående abonnemang och andra priser gäller, se prislistan.

    Tilläggstjänster

    • Upphävning av roamingspärren.
    • Ändring av samtalskategori för att kunna ringa utomlands.
    • Extra datasim (ett extra simkort som delar huvudabonnemangets surfpott, se mer information om tjänsten under ”Extra datasim”).
    • Extra surfpaket om månadspotten tar slut (behöver du köpa till ett extra surfpaket oftare än en gång, höj abonnemangets ordinarie surfpott istället).

    Support

    För felanmälan och support kontakta IT via självserviceportalen. Exempel på support:

    • Felsökning av anknytning eller mobilnummer.
    • Spärra eller aktivera ett simkort.
    • Frågor rörande surfpott, wifi, hänvisning, e-post i mobilen, röstbrevlåda, konferenstjänsten etc.

    Priser

    • För abonnemangets kostnader och de olika surfnivåerna, se prislistan.
    • När du befinner dig i utlandet gäller priserna för ett fristående abonnemang, se prislistan under samtal/sms/mms/surf i utlandet.
    • Tjänsten debiteras 1 gång per månad. Telefoniansvarig på institutionen registrerar projektnumret i debiteringssystemet Companion.

    Beställning och leverans

    Telefoniansvarig på institutionen beställer mobil anknytning (MEX) i Wisum. Institutionerna köper själva mobiltelefon (eller annan enhet) i Wisum.

    Att lyfta roamingspärren beställs av telefoniansvarig av IT-supporten.

    Enhetsanknytning

    En enhetsanknytning är en extra skrivbordstelefon som är kopplad till ett befintligt telefonabonnemang. Skrivbordstelefonen kan kopplas till olika typer av abonnemang (fast anknytning eller mobil anknytning MEX).

    För vem passar tjänsten?

    Tjänsten enhetsanknytning passar anställda och anknutna på Karolinska Institutet som vill koppla en extra skrivbordstelefon till en befintlig mobil anknytning MEX.

    Detta ingår i tjänsten

    • Koppling av en extra skrivbordstelefon till det befintliga abonnemanget.
    • Du kan låna en standardtelefon av IT-avdelningen. Kontakta IT-supporten vid behov av en annan telefon eller enhet för att säkerställa att den fungerar i KI:s växel. Sedan beställer du telefonen själv i inköpsportalen Wisum.

    Viktigt att veta om tjänsten

    • När någon ringer till abonnemangets nummer ringer det på båda enheterna samtidigt.
    • Vid utgående samtal visas samtalet på båda enheterna.

    Support 

    För felanmälan och support skapa ett ärende via KI IT Självserviceportal 

    Priser

    • 50 kr/månad.
    • Tjänsten debiteras 1 gång per månad. Institutionens telefoniansvarig registrerar projektnumret i debiteringssystemet Companion.

    Beställning

    Kontakta telefoniansvarig på din institution, som sedan beställer enhetsanknytningen i Wisum.

    Extra datasim

    Tjänsten extra datasim är ett extra simkort till ett huvudabonnemang. Du kan lägga till ett extra datasim till fristående mobilabonnemang, mobila anknytningar och mobila bredband.

    Vem passar tjänsten?

    Ett extra datasim passar anställa och anknutna på Karolinska Institutet som vill kunna surfa från flera enheter.

    Vad ingår i tjänsten?

    • Ett extra simkort som delar huvudabonnemangets surfpott.

    Support

    För felanmälan och support kontakta IT-supporten. Exempel på support är att byta eller aktivera ett simkort.

    Priser

    • 50 kr/månad
    • Tjänsten debiteras 1 gång per månad. Telefoniansvarig på institutionen registrerar projektnumret i debiteringssystemet Companion.

    Beställning

    Kontakta telefoniansvarig på din institution, som sedan beställer simkortet i Wisum.

    Fast telefoni 

    Tjänsten fast telefoni är en anknytning i Karolinska Institutets växel med stationär telefon. Tjänsten erbjuder en telefonilösning med anknytningsnummer, växel och samtalstrafik till ett fast pris. 

    Vem passar tjänsten? 

    Tjänsten fast telefoni passar för anställda och anknutna på Karolinska Institutet som behöver en stationär telefon, som exempelvis labb och receptioner. 

    Vad ingår i ett abonnemang/en anknytning? 

    • Anknytning 08-524 8xx xx 
    • Fria samtal inom Sverige och från Sverige till utlandet 
    • Röstbrevlåda och notifiering via e-post eller SMS 
    • Manuell hänvisning 
    • Automatisk hänvisning via röststyrning 
    • Hänvisning via webben i systemet CMG Web 
    • Automatisk telefonist (söker och kopplar till medarbetare inom universitetet genom att ringa till 88 888) 
    • Växeltelefonist 
    • Telefonkonferenstjänst i CMG Web 
    • Lån av standardtelefon under tiden för anknytningen 

    Tilläggstjänster 

    Möjlighet att ringa utomlands. Telefoniansvarig på institutionen beställer tjänsten hos IT-supporten. 

    Support  

    För felanmälan och support skapa ett ärende via KI IT Självserviceportal Exempel på support: felsökning av anknytning, frågor rörande hänvisning, röstbrevlåda, konferenstjänsten etc. 

    Priser 

    • 130 kr/månad 
    • Tjänsten debiteras 1 gång per månad. Institutionens telefoniansvarig registrerar projektnummer och konto i debiteringssystemet Companion. 

    Beställning och leverans  

    Telefoniansvarig på institutionen beställer tjänsten fast telefoni i Wisum

    Faxtjänst

    Med faxtjänsten kan du skicka och ta emot fax via mejl.

    För vem passar tjänsten?

    Faxtjänsten passar för medarbetare på Karolinska Institutet som behöver kunna skicka och ta emot fax.

    Detta ingår i tjänsten

    • Skicka och ta emot fax vi mejl (bilaga som pdf eller tif).
    • Tjänsten konverterar mejlets innehåll och bilagor till fax.
    • Faxnummer. Du kan också koppla ett befintligt faxnummer till tjänsten.

    Tilläggstjänster

    Tjänsten finns med eller utan kryptering (TLS) för känsligt innehåll.

    Support

    För felanmälan och support kontakta skapa ett ärende på KI IT Självserviceportal 

    Miljö och säkerhet

    • Fax lagras endast tillfälligt under leverans.
    • Full spårbarhet och krypterad information.

    Priser

    • Anslutningskostnad (engångskostnad): 49 kr.
    • 195 kr/mån (max. 1000 sidor).
    • 0,99 kr för varje sida över 1000 sidor.
    • Kryptering (TLS)
     • 499 kr engångskostnad
     • 39kr/månad tillägg
    • Uppsägningstid 3 mån

    Beställning och leverans

    Skicka följande uppgifter genom att skapa ett ärende på KI IT Självserviceportal

    • Mejladressen som faxnumret ska kopplas till.
    • Befintligt faxnummer, annars skapas ett nytt nummer.
    • ZZ-kod för fakturering.

    När e-postkontot har kopplats ihop med ett faxnummer tar det ca en timme innan du kan använda tjänsten.

    Mobilt bredband

    Med ett mobilt bredband kan du koppla upp dig till nätet var som helst där mobiltäckning finns.

    För vem passar tjänsten?

    Mobilt bredband passar medarbetare som behöver koppla upp sig till nätet utanför Karolinska Institutets campus.

    Detta ingår i tjänsten

    • Ett abonnemang med simkort och tillhörande mobilnummer.

    Viktigt att veta om tjänsten

    • Som standard vid beställning är alla abonnemang öppna för roaming.
    • Som standard är löpande surf per MB avstängd.
    • För att kunna använda tjänsten måste datorn ha plats för ett simkort. Använd alternativt en dongel eller en mobil hot spot. Du hittar rekommenderade produkter i Wisum.

    Tilläggstjänster

    • För M2M-applikationer kan du beställa till en fast IP-adress utan extra kostnad.
    • Extra datasim som delar huvudabonnemangets surfpott. Läs mer under ”extra datasim”.

    Support

    För felanmälan och support skapa ett ärende via KI IT Självserviceportal. Exempel på support är felsökning av abonnemang och simkort, att byta eller aktivera ett simkort, samt frågor kring surfpott och wifi.

    Priser

    För abonnemangets kostnader och de olika surfnivåerna, se prislistan.

    Beställning och leverans

    • Telefoniansvarig på institutionen beställer tjänsten mobilt bredband i Wisum.
    • Tjänsten debiteras 1 gång per månad.

    Sms-tjänst

    Med sms-tjänsten kan du skicka sms till en eller flera mottagare med hjälp av systemet SMS Connect.

    För vem passar tjänsten?

    Sms-tjänsten passar medarbetare på Karolinska Institutet som vill skicka ut sms till en eller flera grupper inom och utanför KI.

    Detta ingår i tjänsten

    • Utskick av sms till en eller flera kontakter/grupper.
    • Omgående eller schemalagda utskick (upp till 5 år i framtiden), samt återkommande sms.
    • Historik över skickade sms en månad tillbaka i tiden.
    • Leveransstatus för skickade sms.
    • Stöd för Unicode och Flash.
    • Ladda mottagare från adressbok eller nummerlista.

    Viktigt att veta om tjänsten

    • Du når tjänsten via webbsidan smsteknik.se

    Tilläggstjänster

    • Virtuellt svarsnummer.
    • Knyta svar i SMS Connects inkorg till en e-postadress eller URL.
    • Enkel registrering och avregistrering för nyhetsutskick.

    Support

    För frågor kring sms-tjänsten, kontakta SMS Tekniks support Mån-Fre 08.00-17.00, info@smsteknik.se, 0524-103 50.

    För frågor kring beställningen kan du också vända dig till IT-supporten via KI IT Självserviceportal 

    Priser

    • SMS Connect underkonto: 69 SEK per månad
    • Virtuellt nummer: 25 SEK per månad
    • Utgående sms: 0,49 SEK/styck
    • Inkommande sms: 0 SEK/styck
    • Abonnemang faktureras 3 månader i förskott på angiven ZZ-kod. Sms faktureras efterföljande månad.

    Beställning och leverans

    1. Fyll i beställningsformuläret och skicka det till info@smsteknik.se.
    2. Kontot läggs upp som underkonto till Karolinska Institutet, kundnummer 8337.
    3. När kontot är uppsatt får du återkoppling till mejladressen som du har angett i beställningsformuläret.

    Mer information om tjänsten

    Mer information om tjänsten hittar du på smsteknik.se.

    Telefonkonferens

    Med konferenstjänsten kan du sätta upp telefonkonferens från din egna anknytning med hjälp av systemet Inconference.

    För vem passar tjänsten?

    Konferenstjänsten passar medarbetare på Karolinska Institutet som har en anknytning i växeln och vill sätta upp en telefonkonferens.

    Detta ingår i tjänsten

    • Möjlighet att sätta upp en telefonkonferens.

    Viktigt att veta om tjänsten

    • Konferenstjänsten ingår i tjänsterna mobil anknytning (MEX) och fast telefoni.
    • Inloggning med KI-ID på https://cmg.ki.se.

    Miljö och säkerhet

    Att hålla konferenssamtal kan minska behov av resor och kan därmed ha en positiv miljöverkan.

    Support

    För felanmälan och support skapa ett ärende via KI IT Självserviceportal. Exempel på support är kontroll av inloggningsuppgifter och guidning i systemet.

    Priser

    Kostnaden för konferenssamtal ingår i abonnemangkostnaden för mobila anknytningar (MEX) och fasta anknytningar, se prislistan.

    Beställning och leverans

    Tjänsten ingår i abonnemangskostnaden för mobila och fasta anknytningar i Karolinska Institutets växel och behöver inte beställas. Logga in i CMG Web för att sätta upp en telefonkonferens.

    Kontaktcenter Trio 

    Ett kontaktcenter kopplar under öppettid inkommande samtal till telefoner som är inloggade i tjänsten. 

    För vem passar tjänsten? 

    Ett kontaktcenter passar för de institutioner eller avdelningar på Karolinska Institutet som behöver ha ett specifikt ingångsnummer där flera personer kan svara samtidigt. 

    Detta ingår i tjänsten 

    • Uppsättning av ingångsnummer samt konfigurering av tjänsten. 
    • Inloggning och behörighet för svarande personer (agenter). 
    • Tala in svarsmeddelanden och undantagsmeddelanden.

    Viktigt att veta om tjänsten 

    • Du kan ladda ner Trio från Software Center eller Self Service. 
    • Inloggningsuppgifter får du från IT-supporten. 
    • Trio finns även som mobil- och webbapp. 

    Tilläggstjänster 

    • Statistik. 
    • Talad enkät. 
    • Inspelning av samtal. 

    Support 

    För felanmälan och support skapa ett ärende på KI IT Självserviceportal. Exempel på support: 

    • Lägga till nya agenter i tjänsten. 
    • Ändring av scheman. 
    • Ändring/inspelning av hälsnings- och stängdmeddelanden. 
    • Tillfälliga undantagsmeddelanden. 
    • Ändring av parametrar i systemet, som t.ex. antal personer i kö eller väntetid. 

    Priser 

    • Priset beror på hur många agenter är inloggade samtidigt. En licens för en samtidig inloggad agent kostar 900 kr per månad. 
    • Tjänsten debiteras en gång per månad.  

    Beställning och leverans 

    Telefoniansvarig beställer kontaktcentret Trio via KI IT Självserviceportal 

    Virtuell anknytning

    En virtuell anknytning är en anknytning i växeln som inte är kopplad till en fysisk telefon.

    För vem passar tjänsten?

    En virtuell anknytning passar medarbetare på Karolinska Institutet som behöver ett anknytningsnummer för till exempel gruppnummer eller larm.

    Detta ingår i tjänsten

    • En virtuell anknytning som styrs om till en tjänst eller ett gruppnummer.
    • Att lägga till medlemmar på eventuellt gruppnummer.

    Support

    För felanmälan och support skapa ett ärende på KI IT Självserviceportal 

    Priser

    • 50 kr per månad.
    • Tjänsten debiteras 1 gång per månad.

    Beställning och leverans

    Telefoniansvarig på institutionen kan beställa en virtuell anknytning i Wisum

    020-nummer

    Ett 020-nummer är ett nummer som är gratis att ringa till. Numret kopplas till ett befintligt nummer.

    För vem passar tjänsten?

    020-numret passar grupper, avdelningar och institutioner vid Karolinska Institutet som har behov att ett inkommande nummer som är gratis att ringa till.

    Viktigt att veta om tjänsten

    • Numret kan inte nås från utlandet.
    • Innehavaren av numret betalar samtalskostnaden.
    • Kostnaden styrs av vilket nummer 020-numret är kopplat vidare till, t.ex. tillkommer kostnader för utlandssamtal om det mottagande numret är ett utlandsnummer.
    • 020-numret kan kopplas till ett valfri annat nummer, det behöver inte vara ett nummer inom KI.

    Support

    För felanmälan och support skapa ett ärende på KI IT Självserviceportal 

    Priser

    • Engångskostnad för uppsättning: 1000 kr
    • 1000 kr/kvartal plus samtalskostnad för inringande samtal.
    • Kostnaden debiteras via ZZ-koden.

    Beställning och leverans

    Telefoniansvarig på institutionen beställer nummertjänsten hos IT-Supporten.