Bättre ljud och täckning för mobila telefonabonnemang

Den 6 april gör Telia en uppgradering vilket kommer att ge förbättrad samtalstäckning och högre samtalskvalitet för KI:s mobilabonnemang.

Telia gör en uppgradering som innebär att Mex-abonnemang (mobil anknytning, KI:s standardabonnemang) får förbättrad mobiltäckning genom tillgång till tjänsterna VoLTE och WiFi-samtal. Fristående mobilabonnemang har redan denna möjlighet. Uppdateringen görs 6 april 04.00.

VoLTE (Voice over LTE) innebär tal över 4G-nätet, och WiFi-samtal går över trådlöst nätverk.

Hands holding a mobile phone.
Händer som håller i en mobiltelefon. Foto: istock.

Uppgraderingen ger förbättrad samtalskvalitet

Ditt abonnemang uppgraderas så att dina röstsamtal också kan gå över 4G-nätet eller via KI:s lokala WiFi-nät. Detta ger fördelar när det gäller samtalstäckning, snabbare uppkopplingstid och högre samtalskvalitet. 

En förutsättning för att du ska kunna nyttja de nya tjänsterna är att du har en telefon som stödjer 4G och VoLTE. Detta gör alla moderna smarta mobiler (smartphones) numera. 

Alla övriga funktioner i din mobiltelefon kommer att fungera oförändrat, det är trafiken som styrs annorlunda när abonnemanget får VoLTE aktiverat.

Detta behöver du göra 

Uppdatera telefonen med senaste mjukvaran

Kontrollera att senaste version av mjukvara finns installerad i telefonen. Detta görs enklast genom att låta telefonen söka efter programuppdateringar och installera senaste versionen. Anledningen till att det är viktigt med just uppgradering till senaste mjukvara är att tillverkaren kan optimera sin mjukvara kopplad till VoLTE-funktioner, som att rätta till buggar och hanteringen av specifika tjänster, vilket sker ständigt.

Aktivera VoLTE och WiFi-samtal

Grundläggande för att kunna utnyttja de nya tjänsterna är att du har en telefon som stödjer VoLTE och WiFi-samtal. Idag är VoLTE aktiverad per automatik på de flesta mobiltelefoner, men för vissa modeller behöver VoLTE aktiveras under inställningar i mobilen. Läs hur du aktiverar under ”Vanliga frågor”.

Efter uppgradering

Om du efter uppgradering inte har tillgång till VoLTE eller WiFi-samtal, starta om din telefon.

Vanliga frågor

Vad blir skillnaden för mig som användare när jag börjar använda VoLTE?

Ännu bättre samtalstäckning, snabbare uppkopplingstid och högre samtalskvalitet.

Kostar det något extra eller påverkas min surf av att ringa med VoLTE?

Nej, VoLTE-samtal är precis som ett vanligt samtal men går över ett annat nät, 4G-nätet.

Hur aktiverar/avaktiverar jag VoLTE i min telefon?

Följ Telias anvisningar för att aktivera VoLTE.

Hur aktiverar jag WiFi-samtal i min telefon?

Följ Telias anvisningar för att aktivera WiFi-samtal

Hur ringer jag ett WiFi-samtal?

Precis på samma sätt som ett vanligt samtal, enda skillnaden är att själva samtalet går över WiFi.

Hur uppdaterar jag min telefon till senaste mjukvara?

Apple

Uppdatera iPhone

Samsung

Uppdatera Samsung galaxy

Övriga tillverkare

Gå in på tillverkarens supportsida och sök på ”uppdatera mjukvara” eller liknande. Följ sedan anvisningarna.

Kontakt

För frågor om ditt mobila telefoniabonnemang skapa ett ärende på KI IT självservice