Arvode och timlön

Utbetalning

Arvoden och timlön utbetalas i efterskott via Swedbank. Du måste registrera ditt bankkonto på Swedbanks hemsida så fort som möjligt, dock senast innan den 10:e i efterföljande månad.

Anmäl kontonummer till Swedbank

Efter att du har anmält ditt bankkonto till Swedbank, får du din lön eller ersättning utbetald till den bank och det bankkonto som du har angivit. Om du inte har registerat ditt kontonummer hos Swedbank får du ett utbetalningskort skickat till din hemadress.

Arvode eller timlön utbetalas normalt den 25:e i varje månad.

Utländskt bankkonto

Har du ett samordnings- eller personnummer samt ett utländskt bankkonto, måste du besöka ett Swedbank/Sparbankskontor och anmäla ditt utländska bankkonto. Det kan ta upp till två veckor att få sitt utländska bankkonto registrerat.

För att registrera ditt bankkonto ska du ta med:

  • Samordnings- eller personnummer
  • Skatteverkets beslut om samordningsnummer
  • Anställningsavtal KI
  • Pass eller svenskt id-kort (som utfärdas av Skatteverket)
  • KI:s löneavtalsnummer 029572

Alternativt kan du kontakta HR-avdelningen på din institution och anmäla ditt IBAN-nr, BIC-nr, samordnings- eller personnummer, namn samt adress. KI kontaktar då Swedbank och anmäler ditt utländska bankkonto.

Skatt

På arvoden och timlön dras 30% skatt om inte annat är angivet på arvodesblanketten.

Skolungdomar som inte ska betala skatt ska bifoga intyg från Skatteverket om detta.

För utomlands bosatta uppdragstagare ska ansökan om SINK-skatt bifogas med arvodesräkningen. Observera att TIN-nummer alltid ska anges för dessa personer.

Kontakta centrala löneenheten

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
  • D1.Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
  • K8.Klinisk neurovetenskap
Logga in med KI-ID