Skip to main content

Arbetsmiljögruppen på PHS

Arbetsmiljögruppen (AMG) är ett lokalt forum för såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på en övergripande nivå. Gruppen är prefektens resurs och består av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter från olika delar av verksamheten.

Medlemmar i arbetsmiljögruppen

Ordförande

Administrativ chef

Ombud för lika villkor

Ombud för miljö och hållbarhet

Skyddsombud för administrationen, Widerströmska huset

Skyddsombud för KI-personal på Torsplan

Skyddsombud för personal inom global hälsa, Widerströmska huset

Doktorandrepresentant

Personalhandläggare

Möten

2019

  • Onsdag 18 september

  • Onsdag 27 november